wersja do wydruku Anna Gałka 01.09.2016 12:21

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 roku

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 roku

 

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), związku z powiadomieniem Republiki Czeskiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości informacje (...)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Informację wytworzył:REGIONALNY DYREKTOR
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2016 12:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.10.2017 09:19 Edycja dokumentu (Bartosz Kaczmarzyk)
16.06.2017 12:32 Edycja dokumentu (Bartosz Kaczmarzyk)
16.06.2017 12:30 Edycja dokumentu (Bartosz Kaczmarzyk)
21.09.2016 08:03Dokument został odzyskany. (Delfina Brzezicka)
06.09.2016 08:48Dokument usunięto. (Delfina Brzezicka)
01.09.2016 12:21 Utworzenie dokumentu. (Anna Gałka)