wersja do wydruku Anna Gałka 20.04.2017 07:50

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 20 kwietnia 2017 r. O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na podstawie art. 29, 39, 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXX/417/17 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy ks. Alojzego Koziełka ...

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 20 kwietnia 2017 r. O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Informację wytworzył:z.upa. Prezydenta
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.04.2017 07:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż