wersja do wydruku Martyna Bąk 26.05.2017 08:26

Kontrole zewnętrzne w 2017r.

Kontrole zewnętrzne w 2017r.

 

1. Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach

Termin: 12.05.2017r.

Temat: kontrola sprawdzająca, obejmująca ocenę prawidłowości działania jednostki kontrolowanej w zakresie wydawania licencji w krajowym transporcie drogowym.

 

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin: 16.05.2017r. - 18.05.2017r.

Temat: kontrola umowy w sprawie projektu pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5".

 

3. Wojewoda Śląski

Termin: 14.06.2017r. - 07.07.2017r.

Temat: realizacja dochodów budżetowych w 2016 roku.

 

4. Wojewoda Śląski

Termin: 27.06.2017r.

Temat: kontrola wykonania przez Urząd Miasta Knurów niektórych zadań z dziedziny obronności państwa.

 

5. Państwowa Straż Pożarna w Gliwicach

Termin: 17.10.2017r. - 23.10.2017r.

Temat: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.

 

6. Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach

Termin: 17.11.2017r. - 21.12.2017r.

Temat: zasady finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

7. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach

Termin: 07.12.2017r.

Temat: prawidłowość prowadzenia rejestru wyborców oraz prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych przez Delegaturę KBW w Katowicach w 2016r. i 2017r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrole zewnętrzne w 2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Martyna Bąk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.05.2017 08:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż