Zadania realizowane w 2018 r.

Zadania realizowane w 2018 r.

(roboty budowlane)

Lp.

Nazwa zadania

Etap realizacji

Data rozpoczęcia*

Data zakończenia*

Realizowane przez wydział

1.

Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie

I Etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie

10.07.2017

w toku

IM

2.

Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie

I Etap

16.08.2017

w toku

IM

3.

Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie

-

19.09.2017

w toku

IM

4.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy 1 maja do ulicy Szpitalnej w Knurowie (wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia i budową placu zabaw)

-

29.09.2017

15.01.2018

IM

5.

Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie

-

09.10.2017

15.01.2018

IM

6.

Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie

-

09.02.2018

w toku

IM

*Data rozpoczęcia – data przekazania placu budowy

**Data zakończenia – data odbioru końcowego

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania realizowane w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wojciech Stachowski
Informację wytworzył:Ewa Szczypka
Data na dokumencie:02.01.2018
Data publikacji:02.01.2018 13:35