Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

44-190 Knurów ul. dr Floriana Ogana 5

pok. 310

Czas pracy :

poniedziałek - wtorek od godz. 7.30 do godz. 15.30

środa od godz.7.30 do godz. 17.30

czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30

piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30
 

Kontakt:

- telefon (32) 339-22-94

- e-mail: abi@knurow.pl

 

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
w szczególności przez:

1) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Administratora Danych,

2) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji (Polityki Bezpieczeństwa
i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym) oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

3) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
z przepisami o ochronie danych osobowych,

4) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,
z wyjątkiem zbiorów zawierających informacje niejawne oraz dane wrażliwe.

5) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem przetwarzania danych.

2. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania KSAT2000.

3. Prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem certyfikatów kwalifikowanych (podpisów elektronicznych) przez pracowników Urzędu.

4. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP.

5. Organizacja pracy komórek organizacyjnych Urzędu na Platformie PeUP.

6. Prowadzenie wykazu rejestrów publicznych prowadzonych w Urzędzie Miasta oraz zamieszczanie ich na BIP.

7. Opracowywanie projektów zarządzeń, upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta, projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów umów związanych z zakresem czynności.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:19.06.2014
Data publikacji:14.11.2008 11:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.08.2016 10:43 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
19.08.2016 10:42 Dodano załącznik "Ustawa o ochronie danych osobowych tj
DzU z 2016, poz 922 z późn. zm. "

(Honorata Przetocka)
19.08.2016 10:40 Usunięto załącznik Ustawa o ochronie danych osobowych tj
DzU z 2015, poz 2135 z późn. zm.

(Honorata Przetocka)
18.04.2016 13:25 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
11.04.2016 12:16 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
11.04.2016 12:16 Dodano załącznik "Ustawa o ochronie danych osobowych tj
DzU z 2015, poz 2135 z późn. zm."

(Honorata Przetocka)
11.04.2016 12:11 Usunięto załącznik Ustawa o ochronie danych osobowych
(Honorata Przetocka)
07.08.2015 13:02 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
07.08.2015 12:54 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
07.08.2015 12:53 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
07.08.2015 12:50 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
07.08.2015 12:42 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
07.08.2015 12:24 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów
zgłoszeń powołania i odwołania administratora
bezpieczeństwa informacji"

(Honorata Przetocka)
07.08.2015 12:24 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w
sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych"

(Honorata Przetocka)
07.08.2015 12:24 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu
realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania
przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora
bezpieczeństwa informacji"

(Honorata Przetocka)
07.08.2015 12:24 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji
rejestru zbiorów danych"

(Honorata Przetocka)
07.08.2015 12:24 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
wsprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne [...]"

(Honorata Przetocka)
07.08.2015 12:24 Dodano załącznik "Ustawa o ochronie danych osobowych"
(Honorata Przetocka)
07.08.2015 12:15 Usunięto załącznik Rozporządzenie - dokumentacja
(Honorata Przetocka)
07.08.2015 12:14 Usunięto załącznik Ustawa o ochronie danych osobowych
(Honorata Przetocka)
07.08.2015 11:55 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
07.08.2015 11:53 Usunięto załącznik Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów
- wyznaczenie ABI

(Honorata Przetocka)
16.04.2015 13:51 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
16.04.2015 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów -
wyznaczenie ABI"

(Honorata Przetocka)
16.04.2015 13:48 Dodano załącznik "Ustawa o ochronie danych osobowych"
(Honorata Przetocka)
16.04.2015 13:47 Usunięto załącznik Dz.U.2002.101.926 wersja: 2011-03-07
(Honorata Przetocka)
16.04.2015 13:31 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
10.09.2013 12:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
25.04.2012 12:03 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
24.01.2012 08:59 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
24.01.2012 08:59 Dodano załącznik "Rozporządzenie - dokumentacja "
(Honorata Przetocka)
24.01.2012 08:43 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
23.01.2012 10:35 Usunięto załącznik Dz.U.2002.101.926 wersja: 2011-03-07
(Honorata Przetocka)
23.01.2012 10:28 Dodano załącznik "Dz.U.2002.101.926 wersja: 2011-03-07"
(Honorata Przetocka)