Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.08.2018 13:53 ZP.271.2.61.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie remontu i budowy kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Kopernika, Poniatowskiego, Dworcowej w Knurowie
13.08.2018 14:46 ZP.271.2.54.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie
10.08.2018 13:27 ZP.271.2.56.2018 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą wraz z dodatkowym wyposażeniem.
10.08.2018 09:42 ZP.271.2.60.2018 Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 15 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
10.08.2018 09:39 ZP.271.2.58.2018 Ogłoeszenie oprzetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 11 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
09.08.2018 13:59 ZP.272.1.59.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie”
09.08.2018 13:57 ZP.271.2.55.2018 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Otwarta Strefa Aktywności - ul. Szpitalna, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Otwarte Strefy Aktywności: ul. Staszica, ul. Szpitalna.
07.08.2018 10:05 ZP.271.2.57.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 9 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego:Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
01.08.2018 15:26 ZP.271.2.53.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie
27.07.2018 11:57 ZP.271.2.52.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont ul. Moniusziki

1 2 3 4 5 6 następna