Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2018 12:49 ZP.271.2.63.2017 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach.
16.01.2018 12:48 ZP.271.2.2.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie
04.01.2018 15:16 ZP.271.2.62.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy Knurów
12.12.2017 13:42 ZP.271.2.59.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów
08.12.2017 12:27 ZP.271.2.58.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczionym pn. „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie” (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”)
07.12.2017 10:51 ZP.271.2.57.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa i montaż pomp ciepła z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiektach sportowych MOSIR w Knurowie: - Pływalnia Kryta przy ul. Szpitalnej 23, - Hala Sportowa i Pływalnia Kryta przy ul. Górniczej 2
16.11.2017 09:41 ZP.271.2.55.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie”
14.11.2017 14:57 ZP.271.2.54.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - II Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szpitalnej i ul. 26 Stycznia w Knurowie
06.11.2017 15:07 ZP.271.2.53.2017 Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa".
31.10.2017 12:30 ZP.271.2.52.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie

1 2 3 4 5 6 następna