Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2018 08:59 ZP.271.2.42.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 15 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
13.06.2018 16:47 ZP.271.2.44.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie
11.06.2018 13:49 ZP.271.2.41.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont ul. Moniuszki
05.06.2018 11:34 ZP.271.2.40.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 11 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
25.05.2018 12:11 ZP.271.2.37.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie”.
25.05.2018 10:45 ZP.271.2.38.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 9 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego:Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
22.05.2018 14:12 ZP.271.2.28.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie – Etap II i wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej”
18.05.2018 12:32 ZP.271.2.36.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa placów zabaw, w tym: Część 1: "Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 984/21 w rejonie ul. Ks. Koziełka w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budżet obywatelski - Rejon III - Centrum rozrywki dla dzieci - plac zabaw", Część 2: "Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 1568/9 w rejonie ul. Zwycięstwa w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budżet obywatelski - Rejon V - Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice - Krzyżówka)”
10.05.2018 13:15 ZP.271.2.35.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej:Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
02.05.2018 14:41 ZP.271.2.34.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii

1 2 3 4 5 6 następna