Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2018 14:10 ZP.271.2.11.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie”.
14.03.2018 15:58 ZP.271.2.9.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie
01.03.2018 15:06 ZP.271.2.7.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów
22.02.2018 14:03 ZP.271.2.5.2018 Informacja o wyborze ofert w postępowaniu pn. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów z podziałem na dwa zadania
19.02.2018 14:35 ZP.271.2.2.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie
24.01.2018 17:16 ZP.271.2.62.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy Knurów
10.01.2018 08:55 ZP.271.2.59.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów
08.01.2018 15:19 ZP.271.2.42.2017 Ogłoszenie o wynikach konkursu pn. „Konkurs na opracowanie autorskiej pracy konkursowej, rzeźbiarsko – architektonicznego projektu rzeźby św. Barbary, z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni”.
21.12.2017 12:06 ZP.271.2.54.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - II Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szpitalnej i ul. 26 Stycznia w Knurowie.
19.12.2017 08:31 ZP.271.2.55.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie”

1 2 3 4 5 6 następna