Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2018 08:55 ZP.271.2.59.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów
08.01.2018 15:19 ZP.271.2.42.2017 Ogłoszenie o wynikach konkursu pn. „Konkurs na opracowanie autorskiej pracy konkursowej, rzeźbiarsko – architektonicznego projektu rzeźby św. Barbary, z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni”.
21.12.2017 12:06 ZP.271.2.54.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - II Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szpitalnej i ul. 26 Stycznia w Knurowie.
19.12.2017 08:31 ZP.271.2.55.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie”
08.12.2017 12:25 ZP.271.2.51.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie".
28.11.2017 14:48 ZP.271.2.53.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa”.
22.11.2017 16:25 ZP.271.2.52.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie
10.11.2017 12:07 ZP.271.2.50.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
30.10.2017 15:09 ZP.271.2.45.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów.
17.10.2017 15:08 ZP.271.2.47.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych

1 2 3 4 5 6 następna