Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.05.2018 15:20 Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. sprzedaży w trybie II przetargów ustnych ograniczonych nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowie w rejonie ul. Jęczmiennej i 1 Maja.
10.05.2018 12:43 Informacja o wyniku z przeprowadzonych w dniu 10.05.2018 r. I przetargach ustnych ograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Knurowie w rejonie ul. 1 Maja i Jęczmiennej.
10.05.2018 11:40 Informacja o wyniku z przeprowadzonych w dniu 09.05.2018 r. I przetargach ustnych ograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Knurowie w rejonie ul. 1 Maja i Jęczmiennej.
08.05.2018 08:57 Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Knurowie w rejonie ul. Jęczmiennej i ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.
23.03.2018 11:48 Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. sprzedaży w trybie przetargów ustnych ograniczonych nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowie w rejonie ul. Jęczmiennej i 1 Maja.
14.02.2018 16:09 Informacja z przeprowadzonego w dniu 14.02.2018 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej działki nr 3567/1 i 3348/66 położonej w Knurowie przy ul. al. Lipowej i Wincentego Witosa.
30.11.2017 12:54 Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie przy ul. al. Lipowej i Wincentego Witosa, stanowiącej działki nr 3567/1 i 3348/66.
30.10.2017 10:29 Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 26.10.2017 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Knurowie w budynku przy ul. Pocztowej 9 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
30.10.2017 10:27 Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 26.10.2017 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Knurowie w budynku przy ul. Dworcowej 10 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
30.10.2017 10:25 Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 26.10.2017 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Knurowie w budynku przy ul. Pocztowej 11 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.

1 2 3 4 5 6 następna