Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2018 13:09 XLIII/583/17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap I
28.06.2017 10:51 XV/187/15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulic Wiosennej, 26 Stycznia i Dywizji Kościuszkowskiej
23.06.2017 13:32 XXX/438/17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i g
23.06.2017 13:30 XXVI/340/16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka - Etap I
23.06.2017 13:28 XXVI/339/16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ul. Alei Lipowej
23.06.2017 13:23 XXVI/338/16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej
18.03.2015 14:18 V/47/15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar działki nr ewid. 3240, położonej przy ulicy Niepodległości
12.01.2015 13:48 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Gminy Knurów
12.01.2015 13:23 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla działek nr ewid. 3348/5 i 18/2 położonych przy ulicy 26 Stycznia
13.10.2014 12:57 XXX/464/13 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po północno-wschodniej stronie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Jęczmiennej

1 2 3 4 następna