Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.03.2018 08:46 ZP.272.1.14.2018 mowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie
21.03.2018 11:37 ZP,272.1.13.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Zakup pojazdu służbowego"
16.03.2018 14:12 ZP.272.1.12.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni i do ćwiczeń kalistenicznych oraz skateparków".
12.03.2018 14:47 ZP.272.1.11.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publiczbego pn. Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów
09.03.2018 10:33 ZP.272.1.10.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” w zakresie budowy dróg dla Etapu I – podetap 13 (część ul. Wiosennej) wraz z wykonaniem miejsc postojowych oraz nasadzeń
02.03.2018 10:49 ZP.272.1.9.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz parkingów na terenie miasta Knurów
02.03.2018 10:46 ZP.272.1.8.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów
26.02.2018 13:18 ZP.272.1.7.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie.
30.01.2018 15:28 ZP.272.1.6.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy Knurów
30.01.2018 14:42 ZP.272.1.5.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów

1 2 3 4 5 6 następna