Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2018 11:56 Wykaz nr 6/GP/18 dot. oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, w drodze przetargu ustnego nieorganiczonego, niezabudowaną nieruchomość nr 2141/60 będącą własnością Gminy Knurów.
15.06.2018 13:09 GD Wykaz nr 5/GD/18 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonych w Knurowie przy ul. Powstańców i ul. Parkowej
06.03.2018 14:57 4/GB/18 Wykaz nr 4/GB/18 nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w zamian za odszkodowanie jako grunt zamienny na rzecz osoby fizycznej
26.01.2018 11:47 3/GD/18 Wykaz nr 3/GD/18 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
26.01.2018 11:41 2/GB/18 Wykaz nr 2/GB/18 nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej.
05.01.2018 09:24 Wykaz nr 25/GP/17 dot. sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych w rejonie ul. Jęczmiennej i 1 Maja w drodze przetargów ustnych ograniczonych do osób fizycznych.
13.12.2017 16:30 Wykaz nr 24/GB/17 nieruchomości gruntowych przewidzianych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych dzierżawców - właścicieli nakładów, w drodze bezprzetargowej.
29.11.2017 12:11 Wykaz nr 7/GP/17 dot. sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 47/6, położonej w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
27.11.2017 12:02 Wykaz nr 21/GB/17 nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej.
24.11.2017 13:29 Wykaz nr 23/GD/17 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

1 2 3 4 5 6 następna