Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2018 12:19 WOOŚ.442.2.2016.ej.6 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o postępowaniu w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " Nowe źródło energii jądrowej w miejscowowści Dukavany"
14.06.2018 13:17 UA.6220.1.2.2018 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu ( kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny w województwie śląskim
14.06.2018 13:12 UA.6220.1.2.2018 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : zmianie hodowanego drobiu ( kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny w województwie śląskim
08.06.2018 11:43 DOOŚ.-DŚII.4210.38.2016.EK.S obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie terminu rozpatrzenia odwołaniaod decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 zedsi a
08.06.2018 11:28 WOOŚ.4235.5.2017.KM.21 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Szczygłowice a
08.06.2018 11:20 WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji
16.05.2018 09:07 UA.6220.1.2.2018 obwieszczenie -zawiadomienie Prezydenta Miasta Knurów o postepowaniu w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie drobiu ( kur nieśnych) na brojlery na terenie fermy drobiu w miejscowosći Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny
14.05.2018 14:40 WOOŚ.4235.7.2017.MK2.16 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o tereminie załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania węgla i metanu
23.04.2018 11:12 UA.6220.1.2.2018 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu ( kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny w województwie śląskim
03.04.2018 13:05 WOOŚ.4235.5.2017.KM.18 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego i terminie załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania węgla i metanu

1 2 3 4 5 6 następna