Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.04.2018 11:12 UA.6220.1.2.2018 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu ( kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny w województwie śląskim
03.04.2018 13:05 WOOŚ.4235.5.2017.KM.18 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego i terminie załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania węgla i metanu
22.03.2018 11:27 UA.6220.1.2.2018 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu ( kury nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka-Leszczyny
15.03.2018 08:57 UA.6220.1.2.2018 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegająćego na zmianie hodowanego drobiu ( kury nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny w województwie śląskim
13.03.2018 08:05 WOOŚ.4235.7.2017.MK2.13 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o tereminie załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania węgla i metanu
22.02.2018 09:01 UA.6220.1.7.2017 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie w Zakładzie Z-2 Knurów dwóch kotłów rusztowych WR-12 oraz wyłaczeniu z eksploatacji starego kotła pyłowego Pauker III a
05.01.2018 08:29 WOOś.4235.5.2017.KM.11 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania węgla kamiennego i metanu ze złoża "Szczygłowice"
18.12.2017 13:52 WOOŚ.4235.7.2017.MK2.5 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach dotyczące terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie węgla i metanu , jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Budryk" a
08.12.2017 12:47 WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o planowanej realizacji przedsięwzięcia " Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany
14.11.2017 11:21 WOOŚ.4235.5.2017.KM9 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny środowiska w Katowicach o przeprowadzaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu ze złoża "Szczygłowice" dla KWK Knurów-Szczygłowice

1 2 3 4 5 6 następna