Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2018 08:29 WOOś.4235.5.2017.KM.11 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania węgla kamiennego i metanu ze złoża "Szczygłowice"
18.12.2017 13:52 WOOŚ.4235.7.2017.MK2.5 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach dotyczące terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie węgla i metanu , jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Budryk" a
08.12.2017 12:47 WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o planowanej realizacji przedsięwzięcia " Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany
14.11.2017 11:21 WOOŚ.4235.5.2017.KM9 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny środowiska w Katowicach o przeprowadzaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu ze złoża "Szczygłowice" dla KWK Knurów-Szczygłowice
14.11.2017 11:15 WOOŚ.4235.14.2016.KM.26 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu ze złoża "Knurów" dla KWK Knurów-Szczygłowice
14.11.2017 11:12 WOOŚ.4235.14.2016.KM.24 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu ze złoża "Knurów" dla KWK Knurów-Szczygłowice
08.11.2017 17:10 UA.6220.1.6.2017 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:Przebudowy polegająca na modernizacji II Sytemu Wzbogacania Mialów celem selektywnego węgla typu 35 i 35 w ZPMW JSW S.A. KWk "Knurów-Szczygłowice " Ruch Szczygłowice
12.10.2017 11:51 UA.6220.1.4.2017 obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Nadbudowy obwałowań potoku Knurówka w ramach profilaktyki przeciw zawodnieniu niecki obniżeniowej w rejonie ulic Wilsona i Niepodległości w Knurowie
12.10.2017 11:35 UA.6220.1.4.2017 obwieszczenie o wydaniu decyzji śo środoiwskowych uwarunkowaniach dla Nadbudowy obwałowań poptoku Knurówka z regulacją koryta w ramach profilaktyki przeciw zawodnieniu niecki obniżeniowej w rejonie ulic Wilsona i Niepodległości w Knurowie
19.09.2017 09:07 UA.6220.1.4.2017 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zebraniu materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla : Nadbudowy obwałowań potoku Knurówka z regulacja koryta w ramach profilaktyki przeciw zawodnieniu niecki obniżeniowej w rejonie ulic Wilsona i Niepodległości

1 2 3 4 5 6 następna