Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2017 13:30 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w 2017 r. w MZGLiA w Knurowie
13.11.2017 13:27 16/2017 Zarządzenie w sprawie przeniesień między paragrafami w planie finansowym MZGLiA w Knurowie na rok 2017
03.10.2017 09:37 15/2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i działania składnicy akt w MZGLiA w Knurowie
03.10.2017 09:31 14/2017 Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego MZGLiA w Knurowie na rok 2017
04.09.2017 12:01 zarządzenie w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2011 Dyrektora MZGLiA z dnia 27.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w MZGLiA na rok 2012 z póżn. zm.
05.07.2017 10:42 12/2017 Zarządzenie w spraie zatwierdzenia planu finansowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na rok 2017
06.06.2017 11:25 11/2017 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmany planu finansowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na 2017 rok.
29.05.2017 14:30 10/2017 Zarządzenie w sprawie przeniesień między paragrafami w planie finansowym Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
17.05.2017 13:01 Zarządzenie w sprawie wyznaczednia terminu odpracowania 2 godzin pracy wynikających z konieczności zachowania obowiązujących norm czasu pracy w II kwartale 2017 r.
17.05.2017 12:58 8/2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro.

1 2 następna