Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.08.2017 13:47 301/MZGLiA/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego
28.07.2017 11:15 272/MZGLiA/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej, Staszica
13.07.2017 14:43 270/MZGLiA/2017 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 130/MZGLiA/2017 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04.04.2016 r. wsprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych.
02.08.2017 13:46 225/MZGLiA/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego
02.08.2017 13:45 210/MZGLiA/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego
18.05.2017 08:38 181/MZLiA/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej, Mickiewicza, Spółdzielczej
03.02.2017 08:06 45/MZGLiA/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego
16.01.2017 13:35 14/MZGLiA/17 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie do samodzielnego zaciągania zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy
12.01.2017 13:31 7/MZGLiA/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej