Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.06.2018 12:38 14/2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w MZGLiA
07.06.2018 14:46 13/2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym MZGLiA na 2018 rok
23.05.2018 11:57 12/2018 Zarządzenie w sprawie zmiany załącznika nr 4 do Zarządzenia nr 20/2017 Dyrektora MZGLiA z dnia 7,11,2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektora MZGliA z dnia 27.12.2011 wprowadzenie zasad polityki rachunkowości w MZGLiA na rok 2012 z poźn. zm.
23.05.2018 11:51 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Rejestru Naruszeń w MZGLiA
17.05.2018 13:24 10/2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej i identyfikatora dla pracowników MZGLiA w Knurowie
27.04.2018 12:04 9/2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym MZGLiA na 2018 rok
25.04.2018 08:12 8/2018 Zarządzenie w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
25.04.2018 08:10 7/2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym MZGLiA na 2018 rok
01.03.2018 13:37 6/2018 Zarządzenie w spr. upoważnienia pracowników MZGLiA w Knurowie do podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych , będących integralną częścią umowy najmu
01.03.2018 13:36 5/2018 Zarządzenie w spr. upoważnienia pracowników MZGLiA w Knurowie do podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych , będących integralną częścią umowy najmu

1 2 następna