Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2018 14:21 17/2018 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu odpracowania 2 godzin pracy wynikajacych z konieczności zachowania obowizujących norm czasu pracy w III kwartale 2018 r.
30.07.2018 12:11 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego MZGLiA na 2018 rok
30.07.2018 12:06 15/2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego MZGLiA na 2018 rok
13.06.2018 12:38 14/2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w MZGLiA
07.06.2018 14:46 13/2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym MZGLiA na 2018 rok
23.05.2018 11:57 12/2018 Zarządzenie w sprawie zmiany załącznika nr 4 do Zarządzenia nr 20/2017 Dyrektora MZGLiA z dnia 7,11,2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektora MZGliA z dnia 27.12.2011 wprowadzenie zasad polityki rachunkowości w MZGLiA na rok 2012 z poźn. zm.
23.05.2018 11:51 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Rejestru Naruszeń w MZGLiA
17.05.2018 13:24 10/2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej i identyfikatora dla pracowników MZGLiA w Knurowie
27.04.2018 12:04 9/2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym MZGLiA na 2018 rok
25.04.2018 08:12 8/2018 Zarządzenie w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

1 2 następna