Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.08.2018 12:21 Ogłoszenie o wyborze oferty na opracowanie koncepcji w zakresie zmiany istniejącego układu funkcjonalnego i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę lub remont lokali mieszkalnych z podziałem na zadania
13.08.2018 10:31 Ogłoszenie o udzieleniu zamóiwenia na remont mieszkań nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. A Słoniny 3 w Knurowie oraz nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. A. Słoniny 5 w Knurowie
13.08.2018 10:30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont mieszkań 3, 8, 10 wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. A. Słoniny 9 w Knurowie
09.08.2018 09:05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont budynku gospodarczego wraz z pracami towarzyszącymi przy ul. Mickiewicza 9 w Knurowie
03.08.2018 08:10 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych nr 38, 40, 42, i 46 przy ul. Ks. A. Koziełka w Knurowie
02.08.2018 13:58 Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci kanalizacji deszczowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 38, 40, 42 i 46 w Knurowie
30.07.2018 12:16 Ogłoszenie o wyborze oferty na remont budynku gospodarczego wraz z pracami towarzyszącymi przy ul. Mickiewicza 9 w Knurowie
27.07.2018 10:47 Ogłoszenie o wyborze oferty na remont mieszkań 3, 8, 10 wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. A. Słoniny 9 w Knurowie
27.07.2018 10:46 Ogłoszenie o wyborze oferty na remont mieszkań nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. A Słoniny 3 w Knurowie oraz nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. A. Słoniny 5 w Knurowie
20.07.2018 09:27 Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie koncepcji w zakresie zmiany istniejącego układu funkcjonalnego i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę lub remont lokali mieszkalnych z podziałem na zadania

1 2 3 4 5 następna