Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2018 14:17 Ogłoszenie o wyborze oferty na termomodernizację budynku mieszkalno - usługowego w Knurowie przy ul. 1 Maja 11 na działce nr 634/5
11.06.2018 14:15 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na opracowanie koncepcji w zakresie zmiany istniejącego układu funkcjonalnego i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę lub remont lokali mieszkalnych z podziałem na zadania
01.06.2018 12:55 Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę budynku handlowo - usługowego z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przepisów p-poż. - 2 etap - w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na działce 1790/5
28.05.2018 12:52 Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku gospodarczego wraz z pracami towarzyszącymi przy ul. Mickiewicza 9 w Knurowie
28.05.2018 12:50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 2/b/6 w Knurowie
24.05.2018 14:12 Ogłoszenie o zamówieniu na remont mieszkania nr 1 oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku przy ul. Wilsona 109 w Knurowie
24.05.2018 14:10 Ogłoszenie o zamówieniu na remont mieszkań nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. A Słoniny 3 w Knurowie oraz nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. A. Słoniny 5 w Knurowie
24.05.2018 14:09 Ogłoszenie o zamówieniu na remont mieszkań 3, 8, 10 wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. A. Słoniny 9 w Knurowie
17.05.2018 14:05 Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie koncepcji w zakresie zmiany istniejącego układu funkcjonalnego i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę lub remont lokali mieszkalnych z podziałem na zadania
17.05.2018 13:26 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na remont mieszkań 3, 8, 10 wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. A. Słoniny 9 w Knurowie

1 2 3 4 następna