Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.04.2018 12:00 Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie koncepcji w zakresie zmiany istniejącego układu funkcjonalnego i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę lub remont lokali mieszkalnych z podziałem na zadania
13.04.2018 09:55 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji”- zagospodarowanie terenu-wykonanie kanalizacji deszczowej dla budynków: ul. Dworcowa 9, ul. Dworcowa 7, ul. Dworcowa 11, ul. Mickiewicza 2, ul. Mickiewicza 6, ul. Dworcowa 15, ul. Sienkiewicza 1
06.04.2018 11:13 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 2/b/6 w Knurowie
06.04.2018 11:12 Ogłoszenie o wyborze oferty „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji”- zagospodarowanie terenu-wykonanie kanalizacji deszczowej dla budynków: ul. Dworcowa 9, ul. Dworcowa 7, ul. Dworcowa 11, ul. Mickiewicza 2, ul. Mickiewicza 6, ul. Dworcowa 15, ul. Sienkiewicza 1
06.04.2018 11:11 Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 2/b/6 w Knurowie
03.04.2018 10:53 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych, użytkowych i garaży zarządzanych przez MZGLiA
03.04.2018 08:57 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę wewnętrznych linii zasilających lokale użytkowe w budynku przy ul. Staszica 1 w Knurowie
16.03.2018 09:08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie przebudowy pomieszczeń i termomodernizacji budynku przy ul. Słoniny 11 w Knurowie
15.03.2018 10:49 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 2/b/6 w Knurowie
13.03.2018 14:22 Ogłoszenie o wyborze oferty na przebudowę wewnętrznych linii zasilających lokale użytkowe w budynku przy ul. Staszica 1 w Knurowie

1 2 następna