Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2018 09:15 3/2018 Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 9.2.5 - konkurs
13.07.2018 13:07 602/03/18 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z budową windy celem przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont elewacji w ramach zadania inwestycyjnego: Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 na Dzienny Dom Senior+, na działce Nr 69/3”
19.06.2018 13:19 602/03/18 Zestawienie zbiorcze dot. postępowania Nr 602/03/18
04.06.2018 17:37 602/03/18 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z budową windy celem przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont elewacji w ramach zadania inwestycyjnego: Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 na Dzienny Dom Senior+, na działce Nr 69/3
29.05.2018 14:44 602/02/18 Informacja o unieważnieniu postępowania 602/02/18
24.05.2018 14:01 Zestawienie zbiorcze dot. postępowania Nr 602/02/18
09.05.2018 15:16 602/02/18 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z budową windy celem przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont elewacji w ramach zadania inwestycyjnego: Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 na Dzienny Dom Senior+, na działce Nr 69/3
07.05.2018 13:52 602/01/18 Informacja o unieważnieniu postępowania 602/01/18
02.05.2018 16:08 Zestawienie zbiorcze dot. postępowania Nr 602/01/18
24.04.2018 13:41 602/01/18 - wyjaśnienia do SIWZ z dnia 24.04.2018

1 2 następna