Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2017 15:25 ZP.272.1.43.2017 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
27.10.2017 11:47 ZP.272.1.42.2017 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych
17.10.2017 12:36 Nr ZP.272.1.41.2017 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Rozbudowa monitoringu”; „Budżet obywatelski – Rejon I”; „Budżet obywatelski – Rejon II”.
17.10.2017 12:33 Nr ZP.272.1.40.2017 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: Budowa mini boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w parku NOT w Szczygłowicach (..)
17.10.2017 12:28 Nr ZP.272.1.39.2017 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie".
03.10.2017 08:31 ZP.272.1.38.2017 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej w Knurowie (wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia i budową placu zabaw) w ramach zadania: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą techniczną.
20.09.2017 12:20 ZP.272.1.37.2017 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wykonanie projektu technicznego parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie
20.09.2017 12:14 ZP.272.1.36.2017 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej-Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
06.09.2017 11:43 ZP.272.1.35.2017 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie
04.08.2017 09:47 ZP.272.1.34.2017 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap I.

1 2 3 4 5 6 następna