Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.08.2018 15:45 ZP.272.1.44.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie".
25.07.2018 16:30 ZP.272.1.43.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie”
18.07.2018 13:04 ZP.272.1.42.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z EN ISO 9001:2015
16.07.2018 09:25 ZP.272.1.41.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa papieru kserograficznego" dla Urzędu Miasta Knurów.
16.07.2018 09:22 ZP.272.1.40.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa artykułów biurowych" dla Urzędu Miasta Knurów.
13.07.2018 11:54 ZP.271.2.39.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
05.07.2018 13:00 ZP.272.1.38.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie – Etap II i wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej
20.06.2018 10:28 ZP.272.1.37.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap II i wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej"
15.06.2018 11:41 ZP.272.1.36.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn. „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie”(Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj).
15.06.2018 11:28 ZP.272.1.35.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” – instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej.

1 2 3 4 5 6 następna