Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2018 14:42 ZP.272.1.5.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów
17.01.2018 14:14 ZP.272.1.4.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie”
11.01.2018 13:39 ZP.272.1.3.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie"
11.01.2018 13:37 ZP.272.1.2.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Świadczenie usług medycznych w zakresie realizacji badań profilaktycznych: wstępnych dla kandydatów do pracy oraz okresowych i kontrolnych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów”
11.01.2018 13:32 ZP.272.1.1.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: "Świadczenie usług w zakresie naprawy i obsługi technicznej pojazdów służbowych Straży Miejskiej w latach 2018 - 2019"
29.12.2017 14:05 ZP.272.1.49.2017 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - II Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szpitalnej i ul. 26 Stycznia w Knurowie
29.12.2017 13:46 ZP.272.1.48.2017 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa.
29.12.2017 13:43 ZP.272.1.47.2017 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: Serwis i konserwacja systemu KSAT2000i.
22.12.2017 12:22 ZP.272.1.45.2017 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie"
28.11.2017 12:31 ZP.272.1.44.2017 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów

1 2 3 4 5 6 następna