Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2018 11:41 ZP.272.1.36.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn. „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie”(Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj).
15.06.2018 11:28 ZP.272.1.35.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” – instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej.
13.06.2018 09:32 ZP.271.2.34.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
13.06.2018 09:29 ZP.272.1.33.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja
13.06.2018 09:23 ZP.272.1.32.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach
13.06.2018 08:53 ZP.272.1.31.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu w zakresie likwidacji napowietrznych przyłączy do budynków ul. Dworcowa 29, 31 i 33
30.05.2018 17:15 ZP.272.1.30.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn. Remont chodników na terenie Miasta Knurów
16.05.2018 14:30 ZP.272.1.29.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka, przycinka drzew i krzewów
14.05.2018 10:04 ZP.272.1.28.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
09.05.2018 16:10 ZP.272.1.27.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - Rejon nr 2

1 2 3 4 5 6 następna