Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2017 12:20 ZP.272.1.37.2017 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wykonanie projektu technicznego parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie
20.09.2017 12:14 ZP.272.1.36.2017 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej-Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
06.09.2017 11:43 ZP.272.1.35.2017 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie
04.08.2017 09:47 ZP.272.1.34.2017 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap I.
01.08.2017 11:06 ZP.272.1.33.2017 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie I etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie
18.07.2017 10:40 ZP.272.1.31.2017 Umowa na wykonanie zamówienia pn. Sadzenie, pielegnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja
07.07.2017 12:58 ZP.272.1.30.2017 Umowa na wykonanie zamówienia pn. Nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
30.06.2017 12:37 ZP.272.1.29.2017 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów” - Rejon nr 5.
30.06.2017 12:35 ZP.272.1.28.2017 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów” - Rejon nr 6.
30.06.2017 12:33 ZP.272.1.27.2017 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów” - Rejon nr 4.

1 2 3 4 5 6 następna