Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2018 08:42 ZP.272.1.20.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
18.04.2018 15:42 ZP.272.1.19.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów z podziałem miasta na 6 rejonów - Rejon nr 1
18.04.2018 15:40 ZP.272.1.18.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów z podziałem miasta na 6 rejonów - Rejon nr 6
18.04.2018 15:38 ZP.272.1.17.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów z podziałem miasta na 6 rejonów - Rejon nr 5
05.04.2018 15:08 ZP.272.1.16.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Modernizacja Macierzy dyskowych
30.03.2018 11:48 ZP.272.1.15.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie”.
23.03.2018 08:46 ZP.272.1.14.2018 mowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie
16.03.2018 14:12 ZP.272.1.12.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni i do ćwiczeń kalistenicznych oraz skateparków".
02.03.2018 10:49 ZP.272.1.9.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz parkingów na terenie miasta Knurów
02.03.2018 10:46 ZP.272.1.8.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów

1 2 3 4 5 6 następna