Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2018 10:23 WOOŚ.4235.5.2017.KM.13 Obwieszczenie RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
04.01.2018 11:42 UA.6721.2.12.2017 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap I
19.10.2017 10:26 UA.6721.1.11.2017 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy ks. Alojzego Koziełka
19.10.2017 10:18 UA.6721.2.24.2015 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – ETAP II (DWORCOWA 29,31,33)
28.09.2017 08:40 UA.6721.2.11.2017 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap I
19.09.2017 09:06 UA.6220.1.4.2017 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zebraniu materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla : Nadbudowy obwałowań potoku Knurówka z regulacja koryta w ramach profilaktyki przeciw zawodnieniu niecki obniżeniowej w rejonie ulic Wilsona i Niepodległości k
19.09.2017 09:01 UA.6220.1.5.2017 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: Modernizacji stacji odwadniania odpadów flotacyjnych ZPMW JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłoiwice" Ruch Knurów
14.09.2017 08:20 UA.6721.2.12.2016 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej
24.08.2017 10:31 UA.6720.1.1.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia zmian fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów
01.08.2017 14:01 WOOŚ.4235.5.2017.KM.5 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

1 2 3 4 5 6 następna