Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2018 08:55 ZP.271.2.59.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów
08.01.2018 15:19 ZP.271.2.42.2017 Ogłoszenie o wynikach konkursu pn. „Konkurs na opracowanie autorskiej pracy konkursowej, rzeźbiarsko – architektonicznego projektu rzeźby św. Barbary, z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni”.
21.12.2017 12:06 ZP.271.2.54.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - II Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szpitalnej i ul. 26 Stycznia w Knurowie.
08.12.2017 12:25 ZP.271.2.51.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie".
28.11.2017 14:48 ZP.271.2.53.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa”.
22.11.2017 16:25 ZP.271.2.52.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie
30.10.2017 15:09 ZP.271.2.45.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów.
11.10.2017 16:06 ZP.271.2.41.2017 „Rozbudowa monitoringu"; "Budzet obywatelski - Rejon I"; "Budzet obywatelski - Rejon II".
05.10.2017 11:23 ZP.271.2.39.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa mini boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w parku NOT w Szczygłowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon V – Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej”.
28.09.2017 12:56 ZP.271.2.36.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie".

1 2 3 4 5 6 następna