Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.04.2018 15:06 ZP.271.2.26.2018 Informacja o wyborze ofert w postępowaniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - Rejon nr 2, 3 i 4
17.04.2018 13:37 ZP.271.2.14.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie – Szczygłowicach”.
05.04.2018 15:19 ZP.271.2.20.2018 Informacja o wyborze ofert w częściach 1, 5 i 6 w postępowaniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów z podziałem miasta na 6 rejonów w załączeniu.
14.03.2018 15:58 ZP.271.2.9.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie
01.03.2018 15:06 ZP.271.2.7.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów
22.02.2018 14:03 ZP.271.2.5.2018 Informacja o wyborze ofert w postępowaniu pn. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów z podziałem na dwa zadania
10.01.2018 08:55 ZP.271.2.59.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów
08.01.2018 15:19 ZP.271.2.42.2017 Ogłoszenie o wynikach konkursu pn. „Konkurs na opracowanie autorskiej pracy konkursowej, rzeźbiarsko – architektonicznego projektu rzeźby św. Barbary, z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni”.
21.12.2017 12:06 ZP.271.2.54.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - II Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szpitalnej i ul. 26 Stycznia w Knurowie.
08.12.2017 12:25 ZP.271.2.51.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie".

1 2 3 4 5 6 następna