Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2018 12:47 ZP.271.2.15.2018 Informacja o wyborze oferty w postepowaniu pn. Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
04.06.2018 15:06 ZP.271.2.35.2018 Informacja o wyborze ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej:Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja.
30.05.2018 16:42 ZP.271.2.6.2018 Infomacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach
30.05.2018 15:49 ZP.271.2.32.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie likwidacji napowietrznych przyłączy do budynków ul. Dworcowa 29, 31 i 33
29.05.2018 12:57 ZP.271.2.19.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap II i wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej”.
25.05.2018 10:56 ZP.271.2.21.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” – instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej.
22.05.2018 11:40 ZP.271.2.31.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont chodników na terenie Miasta Knurów
10.05.2018 15:34 ZP.271.2.27.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka, przycinka drzew i krzewów
09.05.2018 10:27 ZP.271.2.25.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
23.04.2018 15:06 ZP.271.2.26.2018 Informacja o wyborze ofert w postępowaniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - Rejon nr 2, 3 i 4

1 2 3 4 5 6 następna