Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2017 15:09 ZP.271.2.45.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów.
11.10.2017 16:06 ZP.271.2.41.2017 „Rozbudowa monitoringu"; "Budzet obywatelski - Rejon I"; "Budzet obywatelski - Rejon II".
05.10.2017 11:23 ZP.271.2.39.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa mini boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w parku NOT w Szczygłowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon V – Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej”.
28.09.2017 12:56 ZP.271.2.36.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie".
18.09.2017 14:02 ZP.271.2.32.2017 Informacja o wyborze oferty w postepowaniu pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej w Knurowie (wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia i budową placu zabaw) w ramach zadania: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą techniczną
13.09.2017 16:14 ZP.271.2.38.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych”
12.09.2017 15:24 ZP.271.2.37.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.„Wykonanie projektu technicznego parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie"
29.08.2017 12:07 ZP.271.2.33.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie
21.08.2017 15:22 ZP.271.2.35.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie
21.07.2017 11:16 ZP.271.2.24.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap I”.

1 2 3 4 5 6 następna