Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.07.2018 16:56 ZP.271.2.45.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie".
17.07.2018 12:44 ZP.271.2.16.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie”
03.07.2018 09:36 ZP.271.2.28.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie – Etap II i wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej.
29.06.2018 14:27 ZP.271.2.39.2018 Informacja o wyniku przetargu prowadzonym w trybie kodeksu cywilnego pn. ”Zakup i dostawa materiałów biurowych (artykułów biurowych i papieru kserograficznego) dla Urzędu Miasta Knurów”.
08.06.2018 12:47 ZP.271.2.15.2018 Informacja o wyborze oferty w postepowaniu pn. Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
04.06.2018 15:06 ZP.271.2.35.2018 Informacja o wyborze ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej:Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja.
30.05.2018 16:42 ZP.271.2.6.2018 Infomacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach
30.05.2018 15:49 ZP.271.2.32.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie likwidacji napowietrznych przyłączy do budynków ul. Dworcowa 29, 31 i 33
29.05.2018 12:57 ZP.271.2.19.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap II i wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej”.
25.05.2018 10:56 ZP.271.2.21.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” – instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej.

1 2 3 4 5 6 następna