Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2017 14:02 ZP.271.2.32.2017 Informacja o wyborze oferty w postepowaniu pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej w Knurowie (wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia i budową placu zabaw) w ramach zadania: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą techniczną
13.09.2017 16:14 ZP.271.2.38.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych”
12.09.2017 15:24 ZP.271.2.37.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.„Wykonanie projektu technicznego parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie"
29.08.2017 12:07 ZP.271.2.33.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie
21.08.2017 15:22 ZP.271.2.35.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie
21.07.2017 11:16 ZP.271.2.24.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap I”.
20.07.2017 15:02 ZP.271.2.25.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie I etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie
05.07.2017 14:56 ZP.271.2.23.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2
04.07.2017 15:37 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej z podziałem na dwa zadania
04.07.2017 15:32 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w MSP nr 7

1 2 3 4 5 6 następna