Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2018 12:11 ZP.271.2.37.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie”.
25.05.2018 10:45 ZP.271.2.38.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 9 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego:Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
22.05.2018 14:12 ZP.271.2.28.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie – Etap II i wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej”
18.05.2018 12:32 ZP.271.2.36.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa placów zabaw, w tym: Część 1: "Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 984/21 w rejonie ul. Ks. Koziełka w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budżet obywatelski - Rejon III - Centrum rozrywki dla dzieci - plac zabaw", Część 2: "Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 1568/9 w rejonie ul. Zwycięstwa w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budżet obywatelski - Rejon V - Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice - Krzyżówka)”
10.05.2018 13:15 ZP.271.2.35.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej:Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
02.05.2018 14:41 ZP.271.2.34.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii
30.04.2018 13:08 ZP.271.2.32.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie likwidacji napowietrznych przyłączy do budynków ul. Dworcowa 29, 31 i 33
30.04.2018 12:01 ZP.271.2.33.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie” (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”)
26.04.2018 12:58 ZP.271.2.15.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
25.04.2018 17:18 ZP.271.2.30.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie

1 2 3 4 5 6 następna