Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2017 09:41 ZP.271.2.55.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie”
14.11.2017 14:57 ZP.271.2.54.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - II Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szpitalnej i ul. 26 Stycznia w Knurowie
06.11.2017 15:07 ZP.271.2.53.2017 Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa".
31.10.2017 12:30 ZP.271.2.52.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie
26.10.2017 14:09 ZP.271.2.51.2017 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie.
12.10.2017 14:55 ZP.271.2.50.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
12.10.2017 14:24 ZP.271.2.49.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie
29.09.2017 11:47 ZP.271.2.47.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych
29.09.2017 11:09 ZP.271.2.45.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
28.09.2017 14:39 ZP.271.2.46.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” w zakresie budowy dróg dla Etapu I – podetap 13 (część ul. Wiosennej) wraz z wykonaniem miejsc postojowych oraz nasadzeń

1 2 3 4 5 6 następna