Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2017 12:46 ZP.271.2.43.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie”
05.09.2017 15:18 ZP.271.2.42.2017 "Konkurs na opracowanie autorskiej pracy konkursowej, rzeźbiarsko - architektonicznego projektu rzeźby św. Barbary, z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni”.
31.08.2017 12:41 ZP.271.2.41.2017 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Rozbudowa monitoringu”; „Budżet obywatelski – Rejon I”; „Budżet obywatelski – Rejon II”.
23.08.2017 16:21 ZP.271.2.40.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Budowa mini boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w rejonie ul. Koziełka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon III – Mini centrum rekreacji. Budowa mini centrum rekreacyjnego składającego się z boiska wielofunkcyjnego o wym. 28 m x 15 m do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną ul. Koziełka.”
14.08.2017 14:58 ZP.271.2.37.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie projektu technicznego parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie".
14.08.2017 14:13 ZP.271.2.39.2017 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa mini boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w parku NOT w Szczygłowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon V – Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej”.
01.08.2017 11:38 ZP.271.2.36.2017 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie.
28.07.2017 11:08 ZP.271.2.32.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej w Knurowie (wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia i budową placu zabaw) w ramach zadania: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą techniczną.
27.07.2017 15:24 ZP.271.2.33.2017 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie
27.07.2017 12:26 ZP.271.2.31.2017 Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie"

1 2 3 4 5 6 następna