Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2018 10:13 ZP.271.2.50.2018 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie
03.07.2018 14:43 ZP.271.2.49.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie
29.06.2018 08:18 ZP.271.2.48.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont ul. Moniuszki
28.06.2018 15:18 ZP.271.2.46.2018 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa placów zabaw, w tym: Część 1: „Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 984/21 w rejonie ul. Ks. Koziełka w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon III – Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw”, Część 2: „Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 1568/9 w rejonie ul. Zwycięstwa w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon V – Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice – Krzyżówka )”
28.06.2018 14:08 ZP.271.2.22.2018 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Otwarta Strefa Aktywności - ul. Szpitalna, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Otwarte Strefy Aktywności: ul. Staszica, ul. Szpitalna.
27.06.2018 15:36 ZP.271.2.45.2018 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie.
26.06.2018 13:27 ZP.272.1.47.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie”.
22.06.2018 11:49 ZP.271.2.16.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie
15.06.2018 08:59 ZP.271.2.42.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 15 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
13.06.2018 16:47 ZP.271.2.44.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie

1 2 3 4 5 6 następna