Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.03.2018 12:55 ZP.271.2.20.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów z podziałem miasta na 6 rejonów
09.03.2018 12:01 ZP.271.2.18.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
02.03.2018 12:44 ZP.271.2.14.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach”.
01.03.2018 13:29 ZP.271.2.12.2018 Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilneho na wykonanie zamówienia pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni i do ćwiczeń kalistenicznych oraz skateparków.
23.02.2018 12:35 ZP.271.2.13.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja Macierzy dyskowych
20.02.2018 12:21 ZP.271.2.9.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie
19.02.2018 14:38 ZP.271.2.4.2018 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” – instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej.
14.02.2018 15:15 ZP.271.2.11.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie”.
13.02.2018 13:42 ZP.271.2.10.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczionym pn. „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie” (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”)
30.01.2018 14:12 ZP.271.2.5.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów z podziałem na dwa zadania

1 2 3 4 5 6 następna