Rejestr zmian w biuletynie

21.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap I”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nt. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Knurów, położoną na terenie miasta Knurów, zajętą pod skrzyżowanie drogi wojewódzkiej DW 921 w Knurowie (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Feliksa Michalskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r. polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na remont klatki schodowej oraz wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 11 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o unieważnieniu postepowania"

17.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Podstawa prawna działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Laur Knurowa - nagroda przyznawana przez Radę Miejską za działalność, która w sposób szczególny przyczynia się do rozsławiania dobrego imienia miasta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 34/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 20.06.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 8/2017 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 01.02.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 7/2016 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 24.08.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 6/2016 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 17.08.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 4/2015 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 24.06.2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 3/2015 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 10.06.2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2015 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 21.05.2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 1/2015 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 16.04.2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2017 z posiedzenia doraźnej Komisji ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Knurów w dniu 30.01.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 1/2016 z posiedzenia doraźnej Komisji ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Knurów w dniu 19.10.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 19/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13.02.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna