Rejestr zmian w biuletynie

15.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni i do ćwiczeń kalistenicznych oraz skateparków".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PK-F/KW/3012.08/1/2018/P13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 20f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 19f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 18f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 17f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 16f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 14f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 13f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 11f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 8f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 7f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 6f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5cf/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5bf/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5af/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 4f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 3f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 2f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie przebudowy pomieszczeń i termomodernizacji budynku przy ul. Słoniny 11 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krajowy Rejestr Sądowy - realizacja zadań zleconych gminom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krajowy Rejestr Sądowy - realizacja zadań zleconych gminom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krajowy Rejestr Sądowy - realizacja zadań zleconych gminom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie dot. złożenia oferty na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywni i zaradni”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie dot. złożenia oferty na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie dot. złożenia oferty na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywni i zaradni”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krajowy Rejestr Sądowy - realizacja zadań zleconych gminom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krajowy Rejestr Sądowy - realizacja zadań zleconych gminom
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację w KRS spółki jawnej"
Dotyczy dokumentu:
Krajowy Rejestr Sądowy - realizacja zadań zleconych gminom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywni i zaradni”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krajowy Rejestr Sądowy - realizacja zadań zleconych gminom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konstytucja Biznesu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyszukiwarka KRS i OPP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakres działania Wydziału Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu prowadzonym w trybie kodeksu cywilnego pn. „Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni i do ćwiczeń kalistenicznych oraz skateparków”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Kontrola Sanepidu 15.12.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola Sanepidu 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania wyróżnień dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli w 2017 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KONTROLA 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta Knurów do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badani i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów" - instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania nagród finansowych indywidualnych i zbiorowych Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczość artystycznej i upowszechniania kultury w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na przebudowę wewnętrznych linii zasilających lokale użytkowe w budynku przy ul. Staszica 1 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie - pani Annie Misiurze, do realizacji i rozliczenia projektu dotyczącego zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wprowadzenia cen za korzystanie z obiektów MOSiR Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 16,85 m2 przy ul. Staszica 1 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 12,90 m2 przy ul. Dworcowej 38A w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 25,84 m2 przy ul. Dworcowej 38A w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 13,65 m2 przy ul. Dworcowej 38A w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 15,32 m2 przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 18,15 m2 przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 18,40 m2 przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konkursu nr 2 na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o tereminie załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania węgla i metanu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna