Rejestr zmian w biuletynie

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26", realizowanego w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na remont klatki schodowej oraz wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 11 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-04-3 Zameldowanie na pobyt czasowy"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-04-3 zameldowanie na pobyt czasowy
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-05-3 Zameldowanie na pobyt stały"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-05-3 zameldowanie na pobyt stały
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI- SO-05-4 - Zameldowanie cudzoziemca na pobytstały lub czasowy"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-05-4 zameldowanie cudzoziemca na pobytstały lub czasowy
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-06-1 Wydanie dowodu osobistego"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-06-1 Wydanie dowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-06-2 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowoduosobistego"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-06-2 Zgłoszenie utraty lub uszkodzeniadowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-06-3 Wydawanie zaświadczenia z akt dowodówosobistych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-06-3 Wydanie zaświadczenia z akt dowodówosobistych
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-06-4 Udostępnienie danych w trybiejednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji zwiazanejz dowodami osobistymi"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-06-4
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-10-1 Udostępnienie danych z rejestrumieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-10-1 Udostępnienie danych z rejestrumieszkańców oraz rejesrtu zamieszkania cudzoziemców
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-10-1 Udostępnienie danych z rejestrumieszkańców oraz rejesrtu zamieszkania cudzoziemców"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-10-1 udostępnienie danych z rejestrumieszkańców oraz rejesrtu zamieszkania cudzoziemców

16.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna