Rejestr zmian w biuletynie

14.05.2018

Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o tereminie załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania węgla i metanu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (numer naboru: PK-A/TL/103/2/2018)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II rata opłaty za korzystanie w roku 2018 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Dzień Osób z Niepełnosprawnością
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

11.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OR.II.2110.2.2018r. Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OR.II.2110.2.2018r. Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Zespołu koordynującego działanie i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/10/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/3/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 21 lutego 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/06a/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 14 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/MA/3012.05/2/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 31 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/06/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 23 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/05/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 23 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/MA/3012.05/1/2018 Dyrekotra Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 9 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/03/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 2 stycznia 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/02/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 2 stycznia 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka, przycinka drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wstępne projekty podziałów nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wstępne projekty podziałów nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja RODO"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego urządzeniem reklamowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego urządzeniem reklamowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja RODO"
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja RODO"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja_unieważnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej:Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku z przeprowadzonych w dniu 10.05.2018 r. I przetargach ustnych ograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Knurowie w rejonie ul. 1 Maja i Jęczmiennej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku z przeprowadzonych w dniu 09.05.2018 r. I przetargach ustnych ograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Knurowie w rejonie ul. 1 Maja i Jęczmiennej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej MOSiR Knurów za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku mieszkalno - usługowego w Knurowie przy ul. 1 Maja 11 na działce nr 634/5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - Rejon nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - Rejon nr 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 Prezydent Miasta Knurów udzielił pomocy publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 2/b/6 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z budową windy celem przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont elewacji w ramach zadania inwestycyjnego: Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 na Dzienny Dom Senior+, na działce Nr 69/3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar 3"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z budową windy celem przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont elewacji w ramach zadania inwestycyjnego: Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 na Dzienny Dom Senior+, na działce Nr 69/3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar 2"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z budową windy celem przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont elewacji w ramach zadania inwestycyjnego: Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 na Dzienny Dom Senior+, na działce Nr 69/3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar 1"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z budową windy celem przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont elewacji w ramach zadania inwestycyjnego: Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 na Dzienny Dom Senior+, na działce Nr 69/3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 Prezydent Miasta Knurów udzielił pomocy publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzień Osób z Niepełnosprawnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - Rejon nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. Wymiany stolarki okiennej w MSP 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Knurowie w rejonie ul. Jęczmiennej i ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Knurowie w rejonie ul. Jęczmiennej i ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa wprzetargach na nabycie nieruchomości położonych w rejonie ul. 1 Majai Jęczmiennej"
Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Knurowie w rejonie ul. Jęczmiennej i ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Knurowie w rejonie ul. Jęczmiennej i ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista osób zakwalifikowanych do przetargów nanabycie nieruchomości położonych w rejonie ul. 1 Maja i Jęczmiennej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 154/MOPS/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/643/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/643/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Knurowie w rejonie ul. Jęczmiennej i ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna