Rejestr zmian w biuletynie

09.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postepowania w części1 - Rejon nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja; Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja; Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie I Etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie I etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Rudzkiej Agencji Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II rata opłaty za korzystanie w roku 2017 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie. Działki nr 3561/5, 3561/6.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.06.2017

Dotyczy dokumentu:
CEIDG - formularze obowiązujące od 20 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część CEIDG POPR - Formularz do dokonywaniakorekt"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część CEIDG RB - Informacja o rachunakchbankowych"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część CEIDG RD - Wykonywana działalnośćgospodarcza"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część CEIDG SC - Udział w spółkach cywilnych"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część CEIDG PN - Udzielone pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część CEIDG MW - Dodatkowe miejsca wykonywaniadziałalności gospodarczej"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej wersja 1.8.3"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-01-1"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna CEIDG_1
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie zerowe"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług w zakresie konserwacji, usuwania awarii i wykonywania napraw dźwigu osobowego hydraulicznego zwanego windą, usytuowanego w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty chodników na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
schemat personalny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w dniu 09.06.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmany planu finansowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - MODERNIZACJA – PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO – WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ II ETAP W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28, DZIAŁKI NR 2141/20 I 2141/22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. podjecia pracy na umowe na zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbierający zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 11/GB/17 nieruchomości - lokali użytkowych spełniających funkcję garaży, przewidzianych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu w drodze bezprzetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 12/GB/17 nieruchomości gruntowej niezabudowanej przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie kwartalne"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie roczne"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie półroczne"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do sprawozdania
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie nieczystości ciekłe
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie odpady
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap I.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów mgr inż. arch. Krystynie Kosteleckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów mgr inż. arch. Krystynie Kosteleckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów najmu gruntów gminnych położonych w Knurowie prz ul. Parkowej, Mickiewicza na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomości gruntowej zabudowanej lokalem użytkowym - garażem położonej w rejonie ul. Pocztowej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Wilsona w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Knurowie w rejonie ulicy Powstańców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Knurowie w rejonie ulicy Powstańców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s oddania w dzierżawę gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres od 14.06.2017r. do 19.06.2017r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przyul. Wincentego Witosa na okres do 10.06.2027r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o drugim przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 18,40 m2 przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie - pani Annie Misiurze, do realizacji i rozliczenia projektu pn. Witajcie w Nowej Bajce! współfinansowanego ze środków EFS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym nt. projektów uchwał w sprawie zmiany nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Publicznego w Knurowie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Knurowie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna