Rejestr zmian w biuletynie

29.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16 zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16 zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r. polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s uchylenia zarządzenia w/s Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej rzy ul. Stefana Żeromskiego [...] w Knurowie wrazz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s oddania w dzierżawę gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres jednego dnia tj. 21.09.2017r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany cen mających na celu dostosowanie się do sytuacji rynkowej za korzystanie z obiektów MOSiR Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/519/17 Rady Miasta Knurów z dnia 30.08.2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie z przeznaczeniem na lokale mieszkalne” realizowaną w ramach projektu pod nazwą "Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie z przeznaczeniem na lokale mieszkalne” realizowaną w ramach projektu pod nazwą "Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana_nadzor.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/519/17 Rady Miasta Knurów z dnia 30.08.2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/519/17 Rady Miasta Knurów z dnia 30.08.2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/519/17 Rady Miasta Knurów z dnia 30.08.2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/519/17 Rady Miasta Knurów z dnia 30.08.2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3

28.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 274/17 Wojewody Śląskiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” w zakresie budowy dróg dla Etapu I – podetap 13 (część ul. Wiosennej) wraz z wykonaniem miejsc postojowych oraz nasadzeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie wymiany stolarki okiennej drzwiowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s uchylenia Zarządzenia Nr OR-0151/350/2007 Prezydenta Miasta Knuró z dnia 19.10.2007r. w sprawie zasad określających nadzorowanie przyrządów pomiarowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia Nr 227/OR/10 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 05.08.2010r. w sprawie: wdrożenia, utrzymania i powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Knurów zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 1/OR/2012 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.01.2012r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udostępniania informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w jednostkach organizacyjnych Gminy Knurów, samorządowym zakładzie budżetowym i samorządowej instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 35/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 04.07.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 04.09.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 27/2017 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 19.06.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 25/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury w dniu 04.09.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 24/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury w dniu 19.06.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXVIII/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 30.08.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 09.08.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 05.07.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 21.06.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. 31.12.2019 r. dla placówek oświatowych w Knurowie. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/482/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zmiany nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Publicznego w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/481/2013 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/519/17 Rady Miasta Knurów z dnia 30.08.2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin współpracy"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór porozumienia o wspólpracy"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3 do Karty- Wzór Porozumienia owspółpracy z Gminą Knurów
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Karty- Regulamin współpracyGminy Knurów z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji Programu„Rodzina 3+” w Knurowie
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Karty-Oświadczenie oprzystąpieniu do Programu ,,Rodzina 3+” w Knurowie
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wynikach przetargu na najem lokali użytkowych z dnia 04.09.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wynikach przetargu na najem lokali użytkowych z dnia 01.09.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wynikach przetargu na najem lokali użytkowych z dnia 31.08.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wynikach przetargu na najem lokali użytkowych z dnia 30.08.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV/494/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/448/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 364/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 344a/MOPS/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 294/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 288/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 256/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 208/MOPS/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 184/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 137/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 123/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 109/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 93/MOPS/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/MOPS/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 364/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 344a/MOPS/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 294/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 288/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 256/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV/494/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 208/MOPS/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 184/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/448/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 137/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 123/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 109/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 93/MOPS/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż dwóch lokali użytkowych pełniących funkcję garaży murowanych położonych w Knurowie przy ul. Wolności 41 wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste i w nieruchomości wspólnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Knurowie wraz z oddaniem ułamkowych części gruntu w użytkowanie wieczyste
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 93/MOPS/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż dwóch lokali użytkowych pełniących funkcję garaży murowanych położonych w Knurowie przy ul. Wolności 41 wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste i w nieruchomości wspólnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonej w Knurowie przy ulicy Piłsudczyków 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/MOPS/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02-1 zał. nr GKIRiOś -2 wniosek o wydaniezezwolenie.....doc"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-GKRiOŚ-02-1 K.I.-zezwolenie na utrzymanie psarasy uznanej za agresywną.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-GKRiOŚ-02-1 K.I.-zezwolenie na utrzymanie psarasy uznanej za agresywną.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02-1 zał. nr GKIRiOś -2 wniosek o wydaniezezwolenie.....doc
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 4 dotyczacy wydania zgody na lokalizacjęzjazdu-1.odt"
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-GKRIOŚ-04-2 LOKALIZACJA ZJAZDU - Kopia-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-GKRIOŚ-04-2 LOKALIZACJA ZJAZDU.pdf
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał. nr 4 dotyczacy wydania zgody na lokalizacjęzjazdu.odt
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek nr GKRiOŚ-1_drzewa-1.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-GKRiOŚ - 01-1-drzewa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI.GKRiÓŚ - 01-1..doc
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek nr GKRiOŚ-1_drzewa.odt

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna