Rejestr zmian w biuletynie

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nagród indywidualnych i zbiorowych za osiągnięcia w 2017 roku w zakresie twórczości artystycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
STATUT 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
STATUT 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STATUT 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
STATUT 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STATUT 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
schemat personalny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w spr. upoważnienia pracowników MZGLiA w Knurowie do podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych , będących integralną częścią umowy najmu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w spr. upoważnienia pracowników MZGLiA w Knurowie do podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych , będących integralną częścią umowy najmu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilneho na wykonanie zamówienia pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni i do ćwiczeń kalistenicznych oraz skateparków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych, użytkowych i garaży zarządzanych przez MZGLiA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta miasta o przystąpieniu do opracowywania dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 24 listopada 2016 r. mpzp Aleja Lipowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 24 listopada 2016 r. MPZP 1-go Maja, JęczmiennA i ks. A. Koziełka – Etap I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – ETAP II (DWORCOWA 29,31,33)
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – ETAP II (DWORCOWA 29,31,33)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – ETAP II, wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 27 kwietnia 2017r. o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 20 kwietnia 2017 r. O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 23 marca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy ks. Alojzego Koziełka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XLVI/612/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/287/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XLVI/612/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/287/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych prowadzone w Urzędzie Miasta Knurów - aktualizacja na dzień 21.02.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych prowadzone w Urzędzie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 18.12.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 40/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 19.12.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie do samodzielnego zaciągania zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyjęcia Zasad wstępnego naboru i uczestnictwa w projekcie "Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pacowników zatrudnionych w MZGLiA w Knurowie zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 18/13 Dyrektora MZGLiA w Knurowie z dnia 14.11.2013 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLV/2018 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 22.01.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIV/2018 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 10.01.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIII/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 20.12.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ocena realizacji GPPiPZP 2013-2015 za 2015 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja Macierzy dyskowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja Macierzy dyskowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Statut aktualny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut aktualny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut aktualny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut (aktualny)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut aktualny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut aktualny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut aktualny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut (nieaktualny)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofert w postępowaniu pn. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów z podziałem na dwa zadania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie w Zakładzie Z-2 Knurów dwóch kotłów rusztowych WR-12 oraz wyłaczeniu z eksploatacji starego kotła pyłowego Pauker III a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna