Rejestr zmian w biuletynie

19.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 24.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/416/17 z dnia 15 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr XXIX/399/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w uchwale nr XXXII/441/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/399/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/376/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2017 rok z późn. zm.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/376/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2017 rok z późn. zm.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie z dn. 18.05.2017r. postępowania wzakresie Części nr II - Ubezpieczenia komunikacyjne"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego pn. Świadczenie usług w zakresie konserwacji, usuwania awarii i wykonywania napraw dźwigu osobowego hydraulicznego zwanego windą, usytuowanego w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2/2017 lokali użytkowych przenaczonych do najmu bądź dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik deklaracja spełniania minimalnych wymagań
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opis obiektu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpis do ewidencji
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja_inne obiekty hotelarskie
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja i zaszeregowanie pól biwakowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja i zaszeregowanie pól biwakowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik deklaracja spełniania minimalnych wymagań
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja i zaszeregowanie pól biwakowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opis obiektu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja i zaszeregowanie pól biwakowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpis do ewidencji
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja i zaszeregowanie pól biwakowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja_pola biwakowe
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów dzierżawy gruntu na Targowisku Miejskim w Knurowie przy ul. Targowej 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów z tytułu korzystania z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego w Knurowie przy ul. Targowej 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr decyzji w sprawach dodatków energetycznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr decyzji w sprawach dodatków energetycznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dot. dodatku energetycznego
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie wysokościdodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwiszczenie Ministra Energii w sprawie wysokościdodatku enefgetycznego obowiązujacej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30kwietnia 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwiszczenie Ministra Energii w sprawie wysokościdodatku enefgetycznego obowiązujacej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30kwietnia 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie Ministra Energii z 22.04.2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego - przewóz osób taksówką
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/212/11 Rady Miasta Knurów z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze miasta Knurowa.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Handel na targowisku miejskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk oświadczenia o rocznej wartości sprzedażynapojów alkoholowych"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o wartości sprzedaży napojówalkoholowych w roku 2015.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłaty za korzystanie z zewoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA w Dziale Świadczeń Wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
CEIDG - formularze ZUS wraz z objaśnieniami, możliwe do złożenia wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG od 20 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
CEIDG - formularze obowiązujące od 20 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s oddania w dzierżawę gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres do 30.06.2017r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów 176/MCE/17"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna