Rejestr zmian w biuletynie

17.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Podstawa prawna działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Laur Knurowa - nagroda przyznawana przez Radę Miejską za działalność, która w sposób szczególny przyczynia się do rozsławiania dobrego imienia miasta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 34/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 20.06.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 8/2017 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 01.02.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 7/2016 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 24.08.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 6/2016 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 17.08.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 4/2015 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 24.06.2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 3/2015 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 10.06.2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2015 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 21.05.2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 1/2015 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 16.04.2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2017 z posiedzenia doraźnej Komisji ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Knurów w dniu 30.01.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 1/2016 z posiedzenia doraźnej Komisji ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Knurów w dniu 19.10.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 19/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13.02.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 278/MOPS/2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie PM Knurów Nr 278/MOPS/2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości nr 2193 położonej w Knurowie w rejonie ul. Przemysłowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntoewych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej, Staszica, Kościuszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stosowanie procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości, legalności ponoszonych wydatków w 2016 roku w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzedu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Knurów lub jej jednostkom organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/495/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2017 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakres działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konkursu nr 5 na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji programu wspópracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Knurów dotyczących organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia Nr 130/MZGLiA/2016 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04.04.2016r. w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Wilsona, ul. Rybnej, al. Lipowej przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie przy ulicach: Rakoniewskiego, 1 Maja-Plebiscytowej, Słonecznej, na okres 36 miesięcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
tymczasowy harmonogram
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin
Treść zmiany:
Usunięto załącznik harmonogram pracy
Dotyczy dokumentu:
harmonogram pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
harmonogram pracy
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
tymczasowy harmonogram
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
harmonogram pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna