Rejestr zmian w biuletynie

10.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wydobywanie węgla i metanu kwk Szczygłowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady rozpatrywania spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn. Nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie nr 546579-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. - „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakres działania Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stan, kolejność przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 18/GD/17 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
110/04/17 - nabór na Pracownika Socjalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/04/17 - nabór na Pracownika Socjalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/04/17 - nabór na Pracownika Socjalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Specjalsty Pracy Socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej i Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie do wydawania decyzji administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia osoby pełniącej obowiązki Kierownika Działu Świadczeń Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie nr 104783 - 2017 z dnia 2017-07-06 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonej w Knurowie przy ulicy Piłsudczyków 18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonej w Knurowie przy ulicy Piłsudczyków 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s prawa pierwokupu udziału wynoszącego 159/1000 w użytkowaniu wieczystym nieruchomości nr 2176/7 położonej w Knurowie przy ul. Przemysłowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej w cleu zaopiniowania wniosków złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży w drodze przetargów ustnych ograniczonych dwóch lokali użytkowych pełniących funkcję garaży murowanych położonych w Knurowie przy ul. Wolności 41 wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste i w nieruchomości wspólnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu na logo wraz z nazwą żłobka publicznego w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Knurowie Bogusława Tyszkowskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Małgorzaty Cisek - Sopel - Dyrektora MOPS w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Małgorzaty Cisek - Sopel - Dyrektora MOPS w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Urszuli Antończyk złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w dniu 31.12.2010 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Wojciecha Świerkosz złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Wojciecha Świerkosz Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Dyrektora Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej Mieczysława Kobylca
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Małgorzaty Cisek Sopel Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Krzysztofa Stolarka Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe Piotra Dudło Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich zlożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku w dniu 30.11.2010 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Mariusza Aleksiej - Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Krystyny Kosteleckiej - Naczelnika Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe za 2010 rok Ireny Dusza - Kuczmarskiej - Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Aleksandry Polywka - Naczelnika Wydziału Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Adama Ostaleckiego - Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Moniki Osada - Kierownik Referatu Obsługi Ludności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Lidii Labocha Kozar - Naczelnika Wydziału Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Elżbiety Piotrowskiej - Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Skarbnika Miasta Knurów Krzysztofa Grzelaka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Sekretarza Miasta Knurów Piotra Dudło
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów Piotra Surówki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów Barbary Zwierzyńskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Prezydenta Miasta Knurów Adama Ramsa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Przydenta Miasta Knurów Adama Ramsa złożone w związku z rozpoczęciem nowej kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Piotra Dudło złożone w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Sekretarza Miasta Knurów w dniu 01.12.2010 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Piotra Dudło złożone w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Sekretarza Miasta Knurów w dniu 01.12.2010 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Piotra Dudło złożone w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Sekretarza Miasta Knurów w dniu 01.12.2010 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Przydenta Miasta Knurów Adama Ramsa - na 2 miesiące przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Anny Karwot złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Sekretarza Miasta Knurów z dniem 31 marca 2010 rolu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Adama Ostaleckiego złożone w terminie do 30 dni od zatrudnienia na stanowisku Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe,wg stanu na dzień 28.12.2010 r. Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansów Ireny Dusza - Kuczmarskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe,wg stanu na dzień 27.08.2010 r. Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansów Ireny Dusza - Kuczmarskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na 4 urzędnicze stanowiska Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na wolne urzędnicze stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na wolne urzędnicze stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na 4 wolne stanowiska urzędnicze Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na 4 wolne stanowiska urzędnicze Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów. Prowadzenie archiwum zakładowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów. Prowadzenie i obsługa archiwum zakładowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na 5 wolnych stanowisk urzędniczych Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Knurów w wymiarze 1/2 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr (Archiwum)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Knurów w wymiarze 1/2 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Knurów w wymiarze 1/2 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr (Archiwum)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w WydzialeGospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na 5 urzędniczych stanowisk Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Referenta w Wydziale Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr (Archiwum)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Referenta w Wydziale Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Zarządzenia Nr 20/OR/2017 Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów z dnia 10.02.2017r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na 5 wolnych stanowisk urzędniczych Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Referenta w Wydziale Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzedu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w spraie zatwierdzenia planu finansowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 15/GB/17 nieruchomości gruntowej nr 4/2 zabudowanej przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie przyznanego pierwszeństwa w nabywaniu najemcom lub dzierżawcom lokali użytkowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej z podziałem na dwa zadania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w MSP nr 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Konkursowa w zakresie upowszechniania sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05-3 karta informacyjna-Wydanie decyzji o zmianieimienia lub nazwiska-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC (transkrypcja/odtworzenie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC (transkrypcja/odtworzenie)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05-2 karta informacyjna-Wpis zagranicznego aktustanu cywilnego do rejestru USC (transkrypcjaodtworzenie ).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05-1 karta informacyjna- sprostowanie błędówpisarskich.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04-1 karta inforacyjna-Wydanie odpisu izaświadczenia z rejestru stanu cywilnego - Kopia-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) zgonu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) zgonu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03-1 karta informacyjna- sporzdzenie aktu zgonu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02-4 karta informacyjna-Oświadczenie o powrocieosoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciemmałżeństwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-USC-02-3- zaświadczenie o zdolności prawnej dozawarcia ślubu za granicą.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02-2 karta informacyjna-Zawarcie związkumałżeńskiego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02-1 karta informacyjna- Sporządzenie aktumałżeństwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-3 karta informacyjna - uznanie ojcostwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o nazwisku dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o nazwisku dziecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-2 nadanie dziecku nazwiska męża matkiNOWE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-1 karta informa informacyjna- sporządzenie aktuurodzenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05-3 KI_karta informacyjna-Wydanie decyzji ozmianie imienia lub nazwiska-2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC (transkrypcja/odtworzenie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC (transkrypcja/odtworzenie)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05-2 KI_Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego dorejestru USC (transkrypcja_odtworzenie).pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05-1 KI_Sprostowanie aktu stanu cywilnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 04-1 KI_karta inforacyjna-Wydanie odpisu izaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) zgonu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) zgonu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 03-1KI_Zgłoszenie (rejestracja) zgonu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02-4 KI_Oświadczenie o powrocie osobyrozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciemmałżeństwa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02-3 KI_Wydanie zaświadczenia stwierdzającego,że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (zagranicą).pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02-2 KI_karta informacyjna-Zawarcie związkumałżeńskiego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy).pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02-1 KI_Zawarcie związku małżeńskiego przedKierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny).pdf
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 01-3 KI_Uznanie ojcostwa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o nazwisku dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o nazwisku dziecka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 01-2 KI_Oświadczenie o nazwisku dziecka.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 01-1 KI_Zgłoszenie (rejestracja) urodzeniadziecka.pdf

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna