Rejestr zmian w biuletynie

07.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa i montaż pomp ciepła z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiektach sportowych MOSIR w Knurowie: - Pływalnia Kryta przy ul. Szpitalnej 23, - Hala Sportowa i Pływalnia Kryta przy ul. Górniczej 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja i zaszeregowanie pól biwakowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykazie nieruchomości położonych na Targowisku Miejskim, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykazie nieruchomości położonych na Targowisku Miejskim, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.12.2017

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: pn. „Zabudowa powietrznych pomp ciepła dla budynku Domu Kultury w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/KS/71/49/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usług w zakresie ochrony mienia w budynkach przy ul. Szpitalna 8 i Dworcowa 38a w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 13.11.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 13.11.2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Sportu,Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 13.11.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 13.11.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 13.11.2017r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół nr 30/2017 z posiedzenia KomisjiSportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 13.11.2017r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 30/MZGLiA/2015 z dnia 10.02.2015r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów i zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 05.10.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Statut po zmianach - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 38/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 14.11.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 13.11.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 24/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Porządku i Spraw Socjalnych w dniu 28.08.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Porządku i Spraw Socjalnych w dniu 14.06.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 27/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury w dniu 13.11.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 26/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury w dniu 18.09.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 06.12.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna