Rejestr zmian w biuletynie

01.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont klatki schodowej oraz wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 11 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta oraz Schemat przyporządkowania komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta oraz Schemat przyporządkowania komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat przyporządkowania komórek organizacyjnychUrzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowego zakładubudżetowego i instytucji kultury"
Dotyczy dokumentu:
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta oraz Schemat przyporządkowania komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat przyporządkowania komórekorganizacyjnych Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Gminy,samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Knurów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony ŚrodowiskaUrzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Ponowny wynajem lokalu socjalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Ponowny wynajem lokalu socjalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Ponowny wynajem lokalusocjalnego"
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Ponowny wynajem lokalu socjalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna- Ponowny wynajem lokalusocjalnego
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Zamiany lokali zajmowanych przez najemców w mieszkaniowym zasobie gminy na lokale zajmowane na podstawie tytułu prawnego w zasobie mieszkaniowym gmin, spółdzielni ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Zamiany lokali zajmowanych przez najemców w mieszkaniowym zasobie gminy na lokale zajmowane na podstawie tytułu prawnego w zasobie mieszkaniowym gmin, spółdzielni ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Karta informacyjna - Zamiany lokali zajmowanychprzez najemców w mieszkaniowym zasobie gminy na lokale zajmowane napodstawie tytułu prawnego w zasobie mieszkaniowym gmin, spółdzielni..."
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Zamiany lokali zajmowanych przez najemców w mieszkaniowym zasobie gminy na lokale zajmowane na podstawie tytułu prawnego w zasobie mieszkaniowym gmin, spółdzielni ...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - Zamiany lokali zajmowanychprzez najemców w mieszkaniowym zasobie gminy na lokale zajmowane napodstawie tytułu prawnego w zasobie mieszkaniowym gmin, spółdzielnimieszkaniowych lub właścicieli
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Wstąpienie w stosunek najmu lub pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Wstąpienie w stosunek najmu lub pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Wstąpienie w stosunek najmulub pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego pośmierci najemcy"
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Wstąpienie w stosunek najmu lub pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - Wstąpienie w stosunek najmulub pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego pośmierci najemcy
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego po rozwiązaniu najmu przez dotychczasowego najemcę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego po rozwiązaniu najmu przez dotychczasowego najemcę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Pierwszeństwo wynajmu lokalumieszkalnego po rozwiązaniu najmu przez dotychczasowego najemcę"
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego po rozwiązaniu najmu przez dotychczasowego najemcę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - Pierwszeństwo wynajmu lokalumieszkalnego po rozwiązaniu najmu przez dotychczasowego najemcę
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Wynajem lokali socjalnych z tytułu niedostatku finansowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Wynajem lokali socjalnych z tytułu niedostatku finansowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Wynajem lokali socjalnych ztytułu niedostatku finansowego"
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Wynajem lokali socjalnych z tytułu niedostatku finansowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - Wynajem lokali socjalnych ztytułu niedostatku finansowego
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Zamiana zajmowanego lokalu mieszkalnego z gminą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Zamiana zajmowanego lokalu mieszkalnego z gminą
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna - Zamianazajmowanego lokalu mieszklanego z gminą" na "Karta informacyjna -Zamiana zajmowanego lokalu mieszkalnego z gminą"
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Zamiana zajmowanego lokalu mieszkalnego z gminą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Zamiana zajmowanego lokalumieszklanego z gminą"
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Zamiana zajmowanego lokalu mieszkalnego z gminą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - Zamiana zajmowanego lokalumieszkalnego z gminą
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Wynajem gminnych lokali z tytułu deklaracji wykonania remontu lokalu we własnym zakresie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Wynajem gminnych lokali z tytułu deklaracji wykonania remontu lokalu we własnym zakresie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Wynajem gminnych lokali ztytułu wykonania remontu lokalu we własnym zakresie "
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Wynajem gminnych lokali z tytułu deklaracji wykonania remontu lokalu we własnym zakresie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - Wynajem lokali mieszkalnych ztytułu deklaracji wykonania remontu lokalu we własnym zakresie
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Wynajem lokali mieszkalnych z tytułu trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej lub trudnych warunków mieszkaniowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Wynajem lokali mieszkalnych z tytułu trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej lub trudnych warunków mieszkaniowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Wynajem lokali mieszkalnych ztytułu trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub trudnych warunkówmieszkaniowych"
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Wynajem lokali mieszkalnych z tytułu trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej lub trudnych warunków mieszkaniowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - Wynajem lokali mieszklanych ztytułu trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej lub trudnych warunkówmieszkaniowych
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Ponowny wynajem pomieszczenia tymczasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Ponowny wynajem pomieszczenia tymczasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Ponowny wynajem pomieszczeniatymczasowego"
Dotyczy dokumentu:
Karta informacyjna - Ponowny wynajem pomieszczenia tymczasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - Ponowny wynajem pomieszczeniatymczasowego
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-25 załącznik - Wniosek o wydanie zaświadczeniaz rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-25 załącznik - Wniosek o wydaniezaświadczenia z rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do projektu uchwały"
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wyznaczeniu nowego tereminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: „ Nadbudowa obwałowań potoku Knurówka z regulacją koryta w ramach profilaktyki przeciw zawodnieniu niecki obniżeniowej w rejonie ulic Wilsona i Niepodległości w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środoiwskowych uwarunkowaniach dla: „ Nadbudowa obwałowań potoku Knurówka z regulacją koryta w ramach profilaktyki przeciw zawodnieniu niecki obniżeniowej w rejonie ulic Wilsona i Niepodległości w Knurowie”wydania decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-05-2 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-56 załącznik -ZGLOSZ_WYMELD_ZE_STALEGO_ELEKTRONICZNIE
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-05-2 wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do projektu uchwały

29.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-02-1 Nadanie numeru PowszechnegoElektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-03 załącznik - Wniosek o nadanie numeru PESEL"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-04-4 - Wymeldowania z miejsca pobytuczasowego"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-11 załącznik - Zgloszenie wymeldowania zmiejsca pobytu czasowego"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-55 załącznik - Pełnomocnictwo"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-11 załącznik - zgłoszenie wymeldowania zmiejsca pobytu czasowego
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-57 załącznik-ZGLOSZ_WYMELD_Z_CZASOWEGO_ELEKTRON
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-55 załącznik - pełnomocnictwo
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-04-4 wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "KI-SO- 04-5 Zgłoszenie wyjazdu pozagranice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdupoza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6miesięcy" na "KI-SO- 04-5 Zgłoszenie wyjazdu poza graniceRzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO- 04-5 Zgłoszenie wyjazdu poza graniceRzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu pozagranice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-58 załącznik - Zgłoszenie wyjazdu poza graniceRzeczypospolitej Polskiej"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-60 załącznik - Zgłoszenie powrotu z wyjazdupoza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6miesięcy"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-55 załącznik - Pełnomocnictwo"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-60 Formularz pisemny ZGŁOSZENIE POWROTU ZWYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ6 MIESIĘCY
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-61 Formularz elektr. ZGŁOSZENIE POWROTU ZWYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ6 MIESIĘCY
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-59 Formularz elektr. ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZAGRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJNOTIFICATION OF LEAVING THE TERRITORYOF THE REPUBLIC OF POLAND
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-55 załącznik - pełnomocnictwo
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-58 Formularz pisemny ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZAGRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJNOTIFICATION OF LEAVING THE TERRITORYOF THE REPUBLIC OF POLAND
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-04-5 zgłoszenie wyjazdu poza granice RPoraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużejniż 6 miesięcy
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-55 załącznik - Pełnomocnictwo"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-11 załącznik - Zgloszenie wymeldowania zmiejsca pobytu czasowego"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-10 załącznik - Zgłoszenie wymeldowania zmiejsca pobytu stałego"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-05-1 - Wymeldowanie cudzoziemca z miejscapobytu stałego lub czasowego"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-55 załącznik - Pełnomocnictwo"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-25 załącznik - Wniosek o wydanie zaświadczeniaz rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-10-2 Zaświadczenia z rejestru mieszkańców izamieszkania cudzoziemców"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-42 załącznik - Zaświadczenie o wysokości utraconego wynagrodzenia lub dochodu"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-40 załacznik - Wniosek o ustalenie i wypłatęnależnego świadczenia rekompensującego"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-07-2 Świadczenia pieniężne dla żołnierzyrezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy"
Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 30.08.2017
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 30.08.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 30.08.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek sesji"
Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 30.08.2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek sesji
Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 30.08.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 30.08.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 30.08.2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 30.08.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy Jedności Narodowej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy 26 Stycznia w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/721/14 Rady Miasta Knurów z dnia 17 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Knurów lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg z późn. zm.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/376/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2017 rok z późn. zm.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia Nr 105/OR/2015 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 31.03.2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 229/OR/2012 Prezydenta Miasta Knurów zdnia 28.08.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym nt. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/482/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zmiany nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Publicznego w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie. Działki nr 3561/5, 3561/6 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 157/SO/17"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie PM Knurów 157/SO/17
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskiich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskiich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-07-3 Informacja ozakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, wktórym są świadczone usługi hotelarskie"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskiich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-SDG-07-3
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-07-2 Zgłoszenie zmiany doewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-SDG-07-2
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-07-1 Zgłoszenie obiektudo ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,nie będących obiektami hotelarskimi"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-SDG-07-1
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-06-1 Dodatek energetyczny"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-SDG-06-1
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-05-1 Dodatek mieszkaniowy"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-SDG-05-1
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik SDG-15 Wniosek o stwierdzeniewygaśniecia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowegotaksówką"
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-04-4 Stwierdzeniewygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowegotaksówką"
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenia wygaśnięcia licencji nawykonywanie transportu drogowego taksówką
Dotyczy dokumentu:
Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-SDG-04-4
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-04-2 Zmiana licencji nawykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-04-1 Zmiana licencji nawykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie oznakowań taksówki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie oznakowań taksówki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-04-3 Wydawanie oznakowańtaksówki"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie oznakowań taksówki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-SDG-04-3
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik SDG-4 Oświadczenie o niekaralności(wymóg dobrej reputacji)"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik SDG-3 Oświadczenie o zamiarzezatrudnienia kierowców"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik SDG-11 Wniosek o dokonanie zmianylicencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-04-1 Zmiana licencji nawykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o dokonanie zmiany licencji na wykonywanietransportu drogowego taksówką
Dotyczy dokumentu:
Zmiana licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna 04-2 Zmiana licencji nawykonywanie transportu drogowego taksówką
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik SDG-4 Oświadczenie o niekaralności(wymóg dobrej reputacji)"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik SDG-3 Oświadczenie o zamiarzezatrudnienia kierowców"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik SDG-2 Wniosek o udzielenie licencji nawykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-04-1 Udzielenie licencjina wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o niekaralności
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanietransportu drogowego taksówką
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna 04-1 Udzielenie licencji nawykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-03-4 Korzystanie z terenui urządzeń targowiska miejskiego"
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-SDG-03-4
Dotyczy dokumentu:
Rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-03-3 Rozwiązanie umowydzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim w Knurowie"
Dotyczy dokumentu:
Rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-SDG-03-3
Dotyczy dokumentu:
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-03-2 Przedłużenie umowydzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim w Knurowie"
Dotyczy dokumentu:
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-SDG-03-2
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-03-1 Dzierżawanieruchomości położonej na Targowisku Miejskim w Knurowie"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-SDG-03-1
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-02-4 Złożenieoświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych"
Dotyczy dokumentu:
Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-SDG-02-4
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-02-3 Zezwoleniejednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna 02-3 Zezwolenie jednorazowe nasprzedaż napojów alkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-02-2 Zmiana w zezwoleniena sprzedaż napojów alkoholowych"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-SDG-02-2
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-02-1 Zezwolenie nasprzedaż napojów alkoholowych"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-SDG-02-1

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna