Rejestr zmian w biuletynie

30.04.2017

Dotyczy dokumentu:
szczepienia ochronne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

28.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/376/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2017 rok z późn. zm.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/400/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia miasta Knurów w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia miasta Knurów w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Ogłoszenie_z_dnia_28_04_2017_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie” - etap III, obejmujący przebudowę ul. Jęczmiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Koziełka do skrzyżowania z ul. Wolności.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analizy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analizy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi naterenie Gminy Knurów 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Analizy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydatki na wynagrodzenia poniesione w 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o osiągniętych przez gminę Knurów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o osiągniętych przez gminę Knurów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/376/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2017 rok z późn. zm.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/399/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/398/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/718/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19.10.2006r.dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Barbary Patronką Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Budowa żłobka”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia Żłobka Publicznego w Knurowie przy ul. Wiosennej 1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycżące przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu zezłoża "Knurów" dla KWK Knurów-Szczygłowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap I.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu kwalifikaji naboru na 4 urzędnicze stanowiska Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu kwalifikaji naboru na 4 urzędnicze stanowiska Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 32/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 13.02.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 24/2017 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 13.02.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 12.04.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 15.03.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 15.02.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” z podziałem na następujące części: Część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie; Część 2: Budowa placu zabaw. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Zespołu ds. opiniowania projektów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przystąpienia do konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowia w sprawie Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia nr 533/MZGLiA/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: przeznaczenia lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Staszica 1 na potrzeby Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia nr 537/MZGLiA/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: przeznaczenia lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 9 na potrzeby Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia nr 536/MZGLiA/2016 z dnia 2016r. w sprawie: przeznaczenia lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na potrzeby Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia nr 535/MZGLiA/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: przeznaczenia lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na potrzeby Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia nr 534/MZGLiA/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: przeznaczenia lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na potrzeby Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia nr 532/MZGLiA/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: przeznaczenia lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na potrzeby Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozwiązania przed terminem umowy użytkowania zawartej na czas oznaczony zabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Knurowie przy ul Dworcowej 38a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna