Rejestr zmian w biuletynie

26.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie. Działki nr 3561/5, 3561/6 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie. Działki nr 3561/5, 3561/6 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 15.02.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 19.04.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 15.02.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 15.02.2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Miasta Knuróww dniu 15.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 15.02.2017r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady MiastaKnurów w dniu 15.02.2017r.
Dotyczy dokumentu:
Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości- urządzenia grzewcze"
Dotyczy dokumentu:
Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o posiadanym prawie donieruchomości - urządzenia grzewcze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości- urządzenia grzewcze"
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o posiadanym prawie donieruchomości - urządzenia grzewcze
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości- urządzenia grzewcze"
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o posiadanym prawie donieruchomości - urządzenia grzewcze
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości- urządzenia grzewcze"
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o posiadanym prawie donieruchomości - urządzenia grzewcze.pdf

23.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i g
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka - Etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ul. Alei Lipowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Gminy Knurów do 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Gminy Knurów na lata 2005-2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 18.04.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 18.04.2017r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 18.04.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 18.04.2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr 33/17 z posiedzenia KomisjiGospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 18.04.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 18.04.2017r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół nr 33/17 z posiedzenia KomisjiGospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 18.04.2017r.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 18.04.2017r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 18.04.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 18.04.2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr 33/17 z posiedzenia KomisjiGospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 18.04.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 18.04.2017r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół nr 33/17 z posiedzenia KomisjiGospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 19.04.2017r.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Porządku i Spraw Socjalnych w dniu 14.02.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Porządku i Spraw Socjalnych w dniu 14.02.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr 22/2017 z posiedzenia KomisjiBezpieczeństwa Publicznego Porządku i Spraw Socjalnych w dniu14.02.2017."
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Porządku i Spraw Socjalnych w dniu 14.02.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Porządku i Spraw Socjalnych w dniu 14.02.2017.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół nr 22/2017 z posiedzenia KomisjiBezpieczeństwa Publicznego Porządku i Spraw Socjalnych w dniu09.02.2017r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 18.04.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 26/2017 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 23.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Porządku i Spraw Socjalnych w dniu 14.02.2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury w dniu 18.04.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 24.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 04.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 19.04.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofert w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" - część 2, 3, 4, 5 i 6.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. 1 Maja na okres do 31.12.2017r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja konkursowa w zakresie polityki społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji osobom bezrobotnym z terenu Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji osobom bezrobotnym z terenu Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji osobom bezrobotnym z terenu Gminy Knurów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik -KI-BWP-01-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Knurów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik kI-BWP-01-2.pdf

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna