Rejestr zmian w biuletynie

16.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/60/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23.01.2003 r. w sprawie oznakowania taksówek na terenie gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/60/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23.01.2003 r. w sprawie oznakowania taksówek na terenie gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie: projektu budżetu Miasta Knurów na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Knurów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinie RIO dotyczące projektu budżetu na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie: projektu budżetu Miasta Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcze Zestawienie Ofert złozonych w postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26", realizowana w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie: projektu budżetu Miasta Knurów na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” - Produkty dla niemowląt OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Unieważnienie postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
unieważnienie postępowania pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie”– Produkty dla niemowląt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
unieważnienie postępowania pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie”– Produkty dla niemowląt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja konkursowa w zakresie polityki społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w 2017 r. w MZGLiA w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przeniesień między paragrafami w planie finansowym MZGLiA w Knurowie na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/40D/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 26 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/40C/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 25 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/40B/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 25 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/40/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 20 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/39/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 20 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/38A/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 12 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/36B/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/36A/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/35B/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/34A/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 21 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/33G/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 16 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/33F/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 10 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborach uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16, zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyznaczenia operatora wprowadzania danych wyborów Miejskiej Komisji Wyborczej w Knurowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16, zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyznaczenia Koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej, Pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów Miejskiej Komisji Wyborczej oraz operatora wprowadzania danych wyborów Miejskiej Komisji Wyborczej w Knurowie, powołanej do przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16, zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyznaczenia strażników miejskich do ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16, zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyznaczenia zespołu do ustalenia zgodności składu karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16, zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017r., z ustaloną treścią karty i wzorem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyznaczenia członków Zespołu Wyborczego do obsługi administracyjnej Miejskiej Komisji Wyborczej w Knurowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16, zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Zespołu Wyborczego do wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16, zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany objaśnień do Cennika za korzystanie z gminnych obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntowych w rejonie cieku Foch III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Zespołu Wyborczego do wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16, zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna