Rejestr zmian w biuletynie

21.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Organizowanie zgromadzeń publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizowanie zgromadzeń publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizowanie zgromadzeń publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-11-4 organizowanie zgromadzeń publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Organizowanie zgromadzeń publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-34 załącznik - zawiadomienie o organizowaniuzgromadzenia"
Dotyczy dokumentu:
Organizowanie zgromadzeń publicznych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-54 załącznik - karta informacyjna dozawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.odt
Dotyczy dokumentu:
Organizowanie zgromadzeń publicznych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-34 załącznik - zawiadomienie o organizowaniuzgromadzenia.odt
Dotyczy dokumentu:
Organizowanie zgromadzeń publicznych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-11-4 karta informacyjna - organizowaniezgromadzeń publicznych.odt
Dotyczy dokumentu:
Organizowanie zgromadzeń publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt stały w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt stały w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-05-6 prowadzenie postęp. o zameld. na pobytstały w oparciu o dec. adm."
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt stały w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-4 załącznik - przykładowy wniosek ozameldowanie na pobyt czasowy-stały"
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt stały w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-5 załącznik - wniosek o wydanie odpisu decyzjio zameld. na pobyt czasowy-stały"
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt stały w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-4 załącznik - przykładowy wniosek ozameldowanie na pobyt czasowy-stały
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt stały w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-05-6 prowadzenie postępowania ozameldowanie na pobyt stały w oparciu o decyzję administracyjną
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt stały w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-5 załącznik - wniosek o wydanie odpisudecyzji o zameld. na pobyt czasowy-stały
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty chodników na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o wymeldowanie z pobytu stałego w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o wymeldowanie z pobytu czasowego w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o wymeldowanie z pobytu czasowego w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-04-2 prowadzenie postęp. o wymeld. z pobytuczasowego w oparciu o dec. adm."
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o wymeldowanie z pobytu czasowego w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-04-2 prowadzenie postęp. o zameld. na pobytczasowy w oparciu o dec. adm.
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o wymeldowanie z pobytu czasowego w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt czasowy w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt czasowy w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-4 załącznik - przykładowy wniosek ozameldowanie na pobyt czasowy-stały.odt"
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt czasowy w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SO-5 załącznik - wniosek o wydanie odpisu decyzjio zameld. na pobyt czasowy-stały.odt"
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt czasowy w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-5 załącznik - wniosek o wydanie odpisudecyzji o zameld. na pobyt czasowy-stały
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt czasowy w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SO-4 załącznik - przykładowy wniosek ozameldowanie na pobyt czasowy-stały
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt czasowy w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-04-1 prowadzenie postęp. o zameld. na pobytczasowy w oparciu o dec. adm."
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt czasowy w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-04-1 prowadzenie postęp. o zameld. na pobytczasowy w oparciu o dec. adm.
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt czasowy w oparciu o decyzję administracyjną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy osłony betonowej z pasem zieleni określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 września 2009r. znak RGG-6024-1/8_(23)07-08-09 i z dnia 25 maja 2012r. znak: RGG.6220.4.6.2012.IS oraz budowa hali produkcyjno-magazynowej i zastąpienie istniejącego półautomatycznego węzła betoniarskiego o wydajności 30 Mg/h wraz z silosami nowym automatycznym węzłem oraz posadowienie dwóch silosów na terenie zakładu Z.P.H.U. „Małro” Małgorzata Dratwa w Sośnicowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy osłony betonowej z pasem zieleni określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 września 2009r. znak RGG-6024-1/8_(23)07-08-09 i z dnia 25 maja 2012r. znak: RGG.6220.4.6.2012.IS oraz budowa hali produkcyjno-magazynowej i zastąpienie istniejącego półautomatycznego węzła betoniarskiego o wydajności 30 Mg/h wraz z silosami nowym automatycznym węzłem oraz posadowienie dwóch silosów na terenie zakładu Z.P.H.U. „Małro” Małgorzata Dratwa w Sośnicowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy osłony betonowej z pasem zieleni określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 września 2009r. znak RGG-6024-1/8_(23)07-08-09 i z dnia 25 maja 2012r. znak: RGG.6220.4.6.2012.IS oraz budowa hali produkcyjno-magazynowej i zastąpienie istniejącego półautomatycznego węzła betoniarskiego o wydajności 30 Mg/h wraz z silosami nowym automatycznym węzłem oraz posadowienie dwóch silosów na terenie zakładu Z.P.H.U. „Małro” Małgorzata Dratwa w Sośnicowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 20 kwietnia 2017 r. O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko urzędnicze 110/02/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów dzierżaw gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa na okres do 10.04.2027r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów dzierżaw gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa na okres do 10.04.2027r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów 134/GR/17"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Klasztornej na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Klasztornej na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów 127/GR/17"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. 1 Maja na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. 1 Maja na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów 126/GR/17"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. 1 Maja na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. 1 Maja na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów 125/GR/17"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 157/SO/17 PrezydentaMiasta Knurów z dnia 18.04.2017 r. w sprawie: zasad konsultacjispołecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku." na"Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r.w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego MiastaKnurów w 2017 roku."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 158/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: powołania Zespołu ds. opiniowania projektów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 158/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: powołania Zespołu ds. opiniowania projektów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 158/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: powołania Zespołu ds. opiniowania projektów
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 158/SO/17 PrezydentaMiasta Knurów z dnia 18.04. 2017r. w sprawie: powołania Zespołu ds.opiniowania projektów " na "Zarządzenie Nr 158/SO/17 Prezydenta MiastaKnurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: powołania Zespołu ds.opiniowania projektów "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 158/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: powołania Zespołu ds. opiniowania projektów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 157/SO/17 PrezydentaMiasta Knurów z dnia 18.04.2017 r. w sprawie: zasad konsultacjispołecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017roku." na"Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu ObywatelskiegoMiasta Knurów w 2017 roku."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 157/SO/17 PrezydentaMiasta Knurów z dnia 18.04. 2017 r. w sprawie: zasad konsultacjispołecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017roku." na"Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu ObywatelskiegoMiasta Knurów w 2017roku."
Dotyczy dokumentu:
szczepienia ochronne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 159/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
szczepienia ochronne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
szczepienia ochronne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Konkurs ODDAL TO 1
Dotyczy dokumentu:
szczepienia ochronne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Konkurs ODDAL TO 2
Dotyczy dokumentu:
szczepienia ochronne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "szczepienia ochronne"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 158/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: powołania Zespołu ds. opiniowania projektów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurówz dnia 18.04. 2017 r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych BudżetuObywatelskiego Miasta Knurów w 2017roku."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta MiastaKnurów z dnia 18.04. 2017 r. w sprawie: zasad konsultacji społecznychBudżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017roku.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 156/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: przystąpienia do konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa w sprawie Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 156/SO/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.04.2017r. w sprawie: przystąpienia do konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa w sprawie Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wynikach przetargu na najem lokali użytkowych z dnia 12.04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wynikach przetargu na najem lokali użytkowych z dnia 12.04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna