Rejestr zmian w biuletynie

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26", realizowanego w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na remont klatki schodowej oraz wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 11 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-04-3 Zameldowanie na pobyt czasowy"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-04-3 zameldowanie na pobyt czasowy
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-05-3 Zameldowanie na pobyt stały"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-05-3 zameldowanie na pobyt stały
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI- SO-05-4 - Zameldowanie cudzoziemca na pobytstały lub czasowy"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-05-4 zameldowanie cudzoziemca na pobytstały lub czasowy
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-06-1 Wydanie dowodu osobistego"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-06-1 Wydanie dowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-06-2 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowoduosobistego"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-06-2 Zgłoszenie utraty lub uszkodzeniadowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-06-3 Wydawanie zaświadczenia z akt dowodówosobistych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-06-3 Wydanie zaświadczenia z akt dowodówosobistych
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-06-4 Udostępnienie danych w trybiejednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji zwiazanejz dowodami osobistymi"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-06-4
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-10-1 Udostępnienie danych z rejestrumieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-10-1 Udostępnienie danych z rejestrumieszkańców oraz rejesrtu zamieszkania cudzoziemców
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-10-1 Udostępnienie danych z rejestrumieszkańców oraz rejesrtu zamieszkania cudzoziemców"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-10-1 udostępnienie danych z rejestrumieszkańców oraz rejesrtu zamieszkania cudzoziemców

16.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie projektu technicznego parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa mini boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w parku NOT w Szczygłowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon V – Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/401/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/400/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/399/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/582/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18.12.2013 roku z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Knurów Programu wspierania rodzin wielodzietnych ,,Rodzina 3+" w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/399/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/414/17 z dnia 15 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian fragmentów „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/582/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18.12.2013 roku z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Knurów Programu wspierania rodzin wielodzietnych ,,Rodzina 3+" w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna