Rejestr zmian w biuletynie

12.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osob. prawnej, którym w roku 2016 Prezydent Miasta Knurów udzielił pomocy publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja; Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja; Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UA_20.04.2017"
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UA

09.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postepowania w części1 - Rejon nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja; Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja; Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie I Etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie I etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Rudzkiej Agencji Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II rata opłaty za korzystanie w roku 2017 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie. Działki nr 3561/5, 3561/6.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.06.2017

Dotyczy dokumentu:
CEIDG - formularze obowiązujące od 20 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część CEIDG POPR - Formularz do dokonywaniakorekt"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część CEIDG RB - Informacja o rachunakchbankowych"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część CEIDG RD - Wykonywana działalnośćgospodarcza"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część CEIDG SC - Udział w spółkach cywilnych"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część CEIDG PN - Udzielone pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część CEIDG MW - Dodatkowe miejsca wykonywaniadziałalności gospodarczej"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej wersja 1.8.3"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-01-1"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna CEIDG_1
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie zerowe"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług w zakresie konserwacji, usuwania awarii i wykonywania napraw dźwigu osobowego hydraulicznego zwanego windą, usytuowanego w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty chodników na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
schemat personalny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w dniu 09.06.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmany planu finansowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - MODERNIZACJA – PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO – WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ II ETAP W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28, DZIAŁKI NR 2141/20 I 2141/22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. podjecia pracy na umowe na zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbierający zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 11/GB/17 nieruchomości - lokali użytkowych spełniających funkcję garaży, przewidzianych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu w drodze bezprzetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 12/GB/17 nieruchomości gruntowej niezabudowanej przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie kwartalne"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie roczne"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie półroczne"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek sprawozdawczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna