Rejestr zmian w biuletynie

11.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcze Zestawienie Ofert w zamówieniu nr 3410-1/17 pn. „Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26", realizowanego w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez możliwość osobistego zdobycia umiejętności przydatnych w chwili zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców miasta na skutek zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez możliwość osobistego zdobycia umiejętności przydatnych w chwili zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców miasta na skutek zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez możliwość osobistego zdobycia umiejętności przydatnych w chwili zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców miasta na skutek zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-SO-12-1 poprawa bezpieczeństwa publicznego"
Dotyczy dokumentu:
Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez możliwość osobistego zdobycia umiejętności przydatnych w chwili zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców miasta na skutek zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-SO-12-1 poprawa bezpieczeństwa publicznego

10.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku gospodarczego oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Słoniny 11 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Centrum Kultury - załącznik do regulaminu organizacyjnego
Treść zmiany:
Aktualizacja schematu organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Centrum Kultury - załącznik do regulaminu organizacyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Centrum Kultury - załącznik do regulaminu organizacyjnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik schemat organizacyjny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Centrum Kultury - załącznik do regulaminu organizacyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Centrum Kultury w Knurowie
Treść zmiany:
Aktualizacja regulaminu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Centrum Kultury w Knurowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Centrum Kultury w Knurowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik regulamin organizacyjny 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Centrum Kultury w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych prowadzone w Urzędzie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych prowadzone w Urzędzie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Rejestr danych osobowych" na "Rejestrzbiorów danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych prowadzone w Urzędzie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Biura Obsługi Rady Miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Biura d/s Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Budżetowego i Planowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Komisji Socjalnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Urzędu Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych Wydziału Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbiory danych osobowych podlegajace zgłoszeniu GIODO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie. Działki nr 3561/5, 3561/6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO - WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ II ETAP W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28, DZAŁKI NR 2141/20 I 2141/22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Ewy Świątkowskiej - nauczyciela kontraktowego w Miejskim Gimnazjum nr 4 w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Dagmary Mokrzyckiej-Filipowicz - nauczyciela kontraktowego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Katarzyny Kowalczyk - nauczyciela kontraktowego w Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Justyny Wolf - nauczyciela kontraktowefo w Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Angeliki Misiewicz - nauczyciela kontraktowego w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Klaudii Śliwińskiej - nauczyciela kontraktowego w Miejskim Przedszkolu nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Joanny Murańskiej - nauczyciela kontraktowego w Miejskim Przedszkolu nr 3 im. Juliana Tuwima w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Agnieszki Kot - nauczyciela kontraktowego w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Rybnej na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wilsona na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres do 30.09.2017r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.08.2017

Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna