Rejestr zmian w biuletynie

07.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - I Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. 1 Maja w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - I Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. 1 Maja w Knurowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - I Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. 1 Maja w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 12.04.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji do dokonania odbioru robót wykonanych na podstawie umowy nr ZP.272.1.38.2016 z dnia 02.06.2016r., aneks Nr 1 z dnia 09.11.2016r., aneks Nr 2 z dnia 28.11.2016r., aneks Nr 3 z dnia 28.12.2016r. w sprawie wykonania zamówienia pn.: "Przebudowa ul. Stokrotki w Knurowie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Knurów, dotyczących wejścia Miasta Knurów do tworzonego związku metropolitalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia VIII edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt: "KNURÓW - DOBRE PRZYKŁADY" za 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r. polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Knurów za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Knurów w 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujacych postępowanie w Referacie Lokalowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca ptasiej grypy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca ptasiej grypy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - wykonanie części dróg - odcinek ul. Wiosennej i odcinek ul. Zimowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Godziny otwarcia Punktów pomocy prawnej na tereniePowiatu Gliwickiego"
Dotyczy dokumentu:
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Godziny otwarcia Punktu pomocy prawnej w dniustawowo wolne"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na dziennego opiekuna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości bezprzetargowego najmu lokalu użytkowego przy ul. H.Kołłątaja 4b (15,00m2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości bezprzetargowego najmu lokalu użytkowego przy ul. H.Kołłątaja 3b (14,00m2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości bezprzetargowego najmu lokalu użytkowego przy ul. H.Kołłątaja 4b (15,00m2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości bezprzetargowego najmu lokalu użytkowego przy ul. H.Kołłątaja 5b (34,70m2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości bezprzetargowego najmu lokalu użytkowego przy ul. H.Kołłątaja 5b (87,00m2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości bezprzetargowego najmu lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 6 (18,10m2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości bezprzetargowego najmu lokalu użytkowego przy ul. Szpitalnej 8 (20,69m2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości bezprzetargowego najmu lokalu użytkowego przy ul. Szpitalnej 8 (18,83m2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości bezprzetargowego najmu lokalu użytkowego przy ul. Szpitalnej 8 (15,32m2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 3 w sprawie zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1a w sprawie zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
„Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz !” obejmującego zakup oraz dostawę pomocy dydaktycznych z fizyki dla MG-2. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PT-I/DW/71/7/2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianiania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzeniedziałalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych itransportu nieczystości ciekłych"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianiania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzeniedziałalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych itransportu nieczystości ciekłych

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna