Rejestr zmian w biuletynie

27.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowe dane Podmiotu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.07.2017

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE nr 500004935-N-2017 O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 550091-N-2017 z 14.07.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/38/2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/38/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie wydania decyzji dla przecięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów o kodach 10 10 06 oraz 10 10 08 na działkach przy ul. Szybowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna