Rejestr zmian w biuletynie

31.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie” - etap III, obejmujący przebudowę ul. Jęczmiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Koziełka do skrzyżowania z ul. Wolności.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.11.2017 z dnia 24 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie, ulica kategorii Z"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan zamówień publicznych na rok 2017.xls"
Dotyczy dokumentu:
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PLAN ZAMÓWIEN.jpg
Dotyczy dokumentu:
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PLAN ZAMÓWIEN.jpg"
Dotyczy dokumentu:
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 1/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko REFERENTA - 110/02/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 1f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 28f/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 27f/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 26f/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 25f/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 24f/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 23f/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 22f/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 21f/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania wyróżnień dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli w 2016 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s oddanie w dzierżawę gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Witosa na okres do 30.06.2017r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alozjego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem "III Kolonii" [...]
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2169/4 będącej własnością Gminy Knurów położonej w Knurowie przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie VIII edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt. "Knurów - Dobre Przykłady"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Barchańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Knurów w wymiarze 1/2 etatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w MOSiR w Knurowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wprowadzenia do stosowania Regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wprowadzenia do stosowania Regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów 76/SO/2017"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykazie nieruchomości położonych na Targowisku Miejskim, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna