Rejestr zmian w biuletynie

25.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pacowników zatrudnionych w MZGLiA w Knurowie zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 18/13 Dyrektora MZGLiA w Knurowie z dnia 14.11.2013 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLV/2018 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 22.01.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIV/2018 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 10.01.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIII/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 20.12.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ocena realizacji GPPiPZP 2013-2015 za 2015 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja Macierzy dyskowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja Macierzy dyskowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Statut aktualny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut aktualny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut aktualny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut (aktualny)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut aktualny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut aktualny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut aktualny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut (nieaktualny)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze ofert w postępowaniu pn. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów z podziałem na dwa zadania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie w Zakładzie Z-2 Knurów dwóch kotłów rusztowych WR-12 oraz wyłaczeniu z eksploatacji starego kotła pyłowego Pauker III a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprostowanie do treści informacji o unieważnieniupostępowania"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczionym pn. „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie” (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczionym pn. „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie” (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 32/GR/18"

19.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” – instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych obowiazujace w latach poprzednich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych obowiazujace w latach poprzednich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DT-1/A(3) Załącznik do deklaracji na podatek odśrodków transportowych - od 14.02.2007 r.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych obowiazujace w latach poprzednich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DT-1(3) Deklaracja na podatek od środkówtransportowych - od 14.02.2007 r.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych obowiazujace w latach poprzednich
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 -ważny od 01.01.2012r." na "DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 -ważny od 01.01.2012r. do 31.12.2015r."
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych obowiazujace w latach poprzednich
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1 Deklaracja na podatek od środkówtransportowych - ważna od 01.01.2012r." na "DT-1 Deklaracja na podatekod środków transportowych - ważna od 01.01.2012r. do 31.12.2015r."
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych obowiazujace w latach poprzednich
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1A wzór obowiązujący od 1stycznia 2012 r. - wersja interaktywna" na "DT-1A wzór obowiązującyod 1 stycznia 2012 r. do 31.12.2015r. - wersja interaktywna"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych obowiazujace w latach poprzednich
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1 wzór obowiązujący od 1 stycznia2012 r. - wersja interaktywna" na "DT-1 wzór obowiązujący od 1stycznia 2012 r. do 31.12.2015r.- wersja interaktywna"
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji od 1 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna