Rejestr zmian w biuletynie

21.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 68/FB/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM Nr 68/FB/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Zakup pojazdu służbowego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
doradca podatkowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
doradca podatkowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr 4/GB/18"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 81/GR/18"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 94/OR/2018"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 372/OR/2017"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 353/OR/2017"
Dotyczy dokumentu:
„Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Knurów zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 1/OR/2012 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.01.2012r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia IX edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt: "KNURÓW - DOBRE PRZYKŁADY" za 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie do samodzielnego zaciągania zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 21.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej, Dworcowej/Spółdzielczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nt. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok oraz nt. projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Żłobka w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2018r. na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2018r. Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Knurów na stałe obwody głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania nagród finansowych dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli w 2017 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni i do ćwiczeń kalistenicznych oraz skateparków".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PK-F/KW/3012.08/1/2018/P13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 20f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 19f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 18f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 17f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 16f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 14f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 13f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 11f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 8f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 7f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 6f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5cf/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5bf/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5af/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 4f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 3f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 2f/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie przebudowy pomieszczeń i termomodernizacji budynku przy ul. Słoniny 11 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna