Rejestr zmian w biuletynie

19.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 24.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/416/17 z dnia 15 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr XXIX/399/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w uchwale nr XXXII/441/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/399/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/376/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2017 rok z późn. zm.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/376/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2017 rok z późn. zm.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie z dn. 18.05.2017r. postępowania wzakresie Części nr II - Ubezpieczenia komunikacyjne"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego pn. Świadczenie usług w zakresie konserwacji, usuwania awarii i wykonywania napraw dźwigu osobowego hydraulicznego zwanego windą, usytuowanego w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2/2017 lokali użytkowych przenaczonych do najmu bądź dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik deklaracja spełniania minimalnych wymagań
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opis obiektu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpis do ewidencji
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja_inne obiekty hotelarskie
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja i zaszeregowanie pól biwakowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja i zaszeregowanie pól biwakowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik deklaracja spełniania minimalnych wymagań
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja i zaszeregowanie pól biwakowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opis obiektu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja i zaszeregowanie pól biwakowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpis do ewidencji
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja i zaszeregowanie pól biwakowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja_pola biwakowe
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów dzierżawy gruntu na Targowisku Miejskim w Knurowie przy ul. Targowej 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów z tytułu korzystania z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego w Knurowie przy ul. Targowej 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr decyzji w sprawach dodatków energetycznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr decyzji w sprawach dodatków energetycznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dot. dodatku energetycznego
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie wysokościdodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwiszczenie Ministra Energii w sprawie wysokościdodatku enefgetycznego obowiązujacej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30kwietnia 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwiszczenie Ministra Energii w sprawie wysokościdodatku enefgetycznego obowiązujacej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30kwietnia 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie Ministra Energii z 22.04.2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego - przewóz osób taksówką
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/212/11 Rady Miasta Knurów z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze miasta Knurowa.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Handel na targowisku miejskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk oświadczenia o rocznej wartości sprzedażynapojów alkoholowych"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o wartości sprzedaży napojówalkoholowych w roku 2015.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłaty za korzystanie z zewoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA w Dziale Świadczeń Wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
CEIDG - formularze ZUS wraz z objaśnieniami, możliwe do złożenia wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG od 20 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
CEIDG - formularze obowiązujące od 20 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s oddania w dzierżawę gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres do 30.06.2017r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów 176/MCE/17"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna