Rejestr zmian w biuletynie

17.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Podstawa prawna działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Laur Knurowa - nagroda przyznawana przez Radę Miejską za działalność, która w sposób szczególny przyczynia się do rozsławiania dobrego imienia miasta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 34/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 20.06.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 8/2017 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 01.02.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 7/2016 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 24.08.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 6/2016 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 17.08.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 4/2015 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 24.06.2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 3/2015 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 10.06.2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2015 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 21.05.2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 1/2015 z posiedzenia doraźniej Komisji ds. budżetu obywatelskiego w dniu 16.04.2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2017 z posiedzenia doraźnej Komisji ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Knurów w dniu 30.01.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 1/2016 z posiedzenia doraźnej Komisji ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Knurów w dniu 19.10.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 19/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13.02.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 278/MOPS/2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie PM Knurów Nr 278/MOPS/2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości nr 2193 położonej w Knurowie w rejonie ul. Przemysłowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntoewych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej, Staszica, Kościuszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stosowanie procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości, legalności ponoszonych wydatków w 2016 roku w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzedu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Knurów lub jej jednostkom organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/495/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2017 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakres działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konkursu nr 5 na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji programu wspópracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Knurów dotyczących organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia Nr 130/MZGLiA/2016 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04.04.2016r. w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Wilsona, ul. Rybnej, al. Lipowej przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna