Rejestr zmian w biuletynie

17.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie instrukcji postępowania z pieczątkami służbowymi w Miejskim zespole Gospodarki lokalowej i Administracji w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nagród indywidualnych i zbiorowych za osiągnięcia w 2016 roku w zakresie twórczości artystycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego pn. Zagospodarowanie wyspy ronda „Cztery pory roku” i jego utrzymanie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: "Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powierzenia pani Aldonie Rychlewskiej stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powierzenia pani Aldonie Rychlewskiej stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.03.2017

Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA w Dziale Świadczeń Wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko urzędnicze Nr 110/01/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 15.03.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r. polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania nagród finansowych dla zawodników i renerów, którzy osiągnęli w 2016 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania wniosków złożonych o przyznanie nagród Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knurów przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wprowadzenia do stosowania Regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2017

Dotyczy dokumentu:
„Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz !” - dostawa i montaż sprzętu TIK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr (Archiwum)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 18,40 m2 przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 16,63 m2 przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 26,00 m2 przy ul. Batorego 4 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogł. o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 131,40 m2 przy ul. Batorego 4 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna