Rejestr zmian w biuletynie

09.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko REFERENTA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.03.2017

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu - „Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz !” obejmującego zakup oraz dostawę pomocy dydaktycznych z fizyki dla MG-2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek kocioł grzewczy węglowy, gazowy, olejowy ielektryczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek źródła odnawialne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek podłączenie do sieci cieplnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości- urządzenia grzewcze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie - zgoda współwłaściciela.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek podłączenie do kanalizacjisanitarnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadanym prawie donieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie - zgoda współwłaścicieli.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek źródła odnawialne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek kocioł grzewczy węglowy, gazowy, olejowyi elektryczny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek źródła odnawialne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek kocioł grzewczy węglowy, gazowy, olejowy ielektryczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o posiadanym prawie donieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie - zgoda współwłaścicieli
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek podłączenie do kanalizacjisanitarnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek kocioł grzewczy węglowy, gazowy ielektryczny.odt
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek podłączenie do sieci cieplnej.odt
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek źródła odnawialne.odt
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe Informacje dotyczące dotacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenie-zgoda współwłaściciela dla urządzeń grzewczych.odt
Dotyczy dokumentu:
dotyczy: zadania pn. „Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz !”– wybór najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie ofert złożonych wpostępowaniu zamieszczone w dn. 07.03.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborzeej oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: "Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu - Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym pn.Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. „Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!” – w części I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dotyczy: zadania pn. „Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz !”– wybór najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nagród finansowych po zmienie dla zawodników i trenerów którzy osiągnęli w 2016 roku wysokie wyniki sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert Nr 3 na realizację zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni i do ćwiczeń kalistenicznych oraz skateparków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AKTUALNY FORMULARZ CENOWY (edytowalny) zalącznik dooferty 06.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AKTUALNY FORMULARZ CENOWY (pdf) załącznik dooferty 06.03.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana nr 3 Ogłoszenia z dnia 06.03.2017 r. "

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna