Rejestr zmian w biuletynie

07.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia pn. Nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie nr 546579-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. - „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakres działania Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stan, kolejność przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 18/GD/17 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
110/04/17 - nabór na Pracownika Socjalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/04/17 - nabór na Pracownika Socjalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/04/17 - nabór na Pracownika Socjalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Specjalsty Pracy Socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej i Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie do wydawania decyzji administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia osoby pełniącej obowiązki Kierownika Działu Świadczeń Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie nr 104783 - 2017 z dnia 2017-07-06 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonej w Knurowie przy ulicy Piłsudczyków 18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonej w Knurowie przy ulicy Piłsudczyków 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s prawa pierwokupu udziału wynoszącego 159/1000 w użytkowaniu wieczystym nieruchomości nr 2176/7 położonej w Knurowie przy ul. Przemysłowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej w cleu zaopiniowania wniosków złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży w drodze przetargów ustnych ograniczonych dwóch lokali użytkowych pełniących funkcję garaży murowanych położonych w Knurowie przy ul. Wolności 41 wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste i w nieruchomości wspólnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu na logo wraz z nazwą żłobka publicznego w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Knurowie Bogusława Tyszkowskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Małgorzaty Cisek - Sopel - Dyrektora MOPS w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Małgorzaty Cisek - Sopel - Dyrektora MOPS w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Urszuli Antończyk złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w dniu 31.12.2010 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Wojciecha Świerkosz złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Wojciecha Świerkosz Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Dyrektora Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej Mieczysława Kobylca
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Małgorzaty Cisek Sopel Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Krzysztofa Stolarka Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe Piotra Dudło Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich zlożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku w dniu 30.11.2010 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Mariusza Aleksiej - Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Krystyny Kosteleckiej - Naczelnika Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe za 2010 rok Ireny Dusza - Kuczmarskiej - Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Aleksandry Polywka - Naczelnika Wydziału Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Adama Ostaleckiego - Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Moniki Osada - Kierownik Referatu Obsługi Ludności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Lidii Labocha Kozar - Naczelnika Wydziału Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Elżbiety Piotrowskiej - Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Skarbnika Miasta Knurów Krzysztofa Grzelaka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Sekretarza Miasta Knurów Piotra Dudło
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów Piotra Surówki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów Barbary Zwierzyńskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Prezydenta Miasta Knurów Adama Ramsa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Przydenta Miasta Knurów Adama Ramsa złożone w związku z rozpoczęciem nowej kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Piotra Dudło złożone w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Sekretarza Miasta Knurów w dniu 01.12.2010 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Piotra Dudło złożone w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Sekretarza Miasta Knurów w dniu 01.12.2010 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Piotra Dudło złożone w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Sekretarza Miasta Knurów w dniu 01.12.2010 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Przydenta Miasta Knurów Adama Ramsa - na 2 miesiące przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Anny Karwot złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Sekretarza Miasta Knurów z dniem 31 marca 2010 rolu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Adama Ostaleckiego złożone w terminie do 30 dni od zatrudnienia na stanowisku Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe,wg stanu na dzień 28.12.2010 r. Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansów Ireny Dusza - Kuczmarskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe,wg stanu na dzień 27.08.2010 r. Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansów Ireny Dusza - Kuczmarskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na 4 urzędnicze stanowiska Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na wolne urzędnicze stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na wolne urzędnicze stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na 4 wolne stanowiska urzędnicze Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na 4 wolne stanowiska urzędnicze Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów. Prowadzenie archiwum zakładowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów. Prowadzenie i obsługa archiwum zakładowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na 5 wolnych stanowisk urzędniczych Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Knurów w wymiarze 1/2 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr (Archiwum)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Knurów w wymiarze 1/2 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Knurów w wymiarze 1/2 etatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr (Archiwum)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w WydzialeGospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na 5 urzędniczych stanowisk Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Referenta w Wydziale Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr (Archiwum)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Referenta w Wydziale Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Zarządzenia Nr 20/OR/2017 Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów z dnia 10.02.2017r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na 5 wolnych stanowisk urzędniczych Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Referenta w Wydziale Finansów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzedu Miasta Knurów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w spraie zatwierdzenia planu finansowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 15/GB/17 nieruchomości gruntowej nr 4/2 zabudowanej przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie przyznanego pierwszeństwa w nabywaniu najemcom lub dzierżawcom lokali użytkowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej z podziałem na dwa zadania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w MSP nr 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Konkursowa w zakresie upowszechniania sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05-3 karta informacyjna-Wydanie decyzji o zmianieimienia lub nazwiska-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC (transkrypcja/odtworzenie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC (transkrypcja/odtworzenie)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05-2 karta informacyjna-Wpis zagranicznego aktustanu cywilnego do rejestru USC (transkrypcjaodtworzenie ).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05-1 karta informacyjna- sprostowanie błędówpisarskich.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04-1 karta inforacyjna-Wydanie odpisu izaświadczenia z rejestru stanu cywilnego - Kopia-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) zgonu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) zgonu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03-1 karta informacyjna- sporzdzenie aktu zgonu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02-4 karta informacyjna-Oświadczenie o powrocieosoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciemmałżeństwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-USC-02-3- zaświadczenie o zdolności prawnej dozawarcia ślubu za granicą.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02-2 karta informacyjna-Zawarcie związkumałżeńskiego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02-1 karta informacyjna- Sporządzenie aktumałżeństwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-3 karta informacyjna - uznanie ojcostwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o nazwisku dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o nazwisku dziecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-2 nadanie dziecku nazwiska męża matkiNOWE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01-1 karta informa informacyjna- sporządzenie aktuurodzenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05-3 KI_karta informacyjna-Wydanie decyzji ozmianie imienia lub nazwiska-2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC (transkrypcja/odtworzenie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC (transkrypcja/odtworzenie)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05-2 KI_Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego dorejestru USC (transkrypcja_odtworzenie).pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05-1 KI_Sprostowanie aktu stanu cywilnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 04-1 KI_karta inforacyjna-Wydanie odpisu izaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) zgonu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) zgonu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 03-1KI_Zgłoszenie (rejestracja) zgonu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02-4 KI_Oświadczenie o powrocie osobyrozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciemmałżeństwa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02-3 KI_Wydanie zaświadczenia stwierdzającego,że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (zagranicą).pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02-2 KI_karta informacyjna-Zawarcie związkumałżeńskiego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy).pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02-1 KI_Zawarcie związku małżeńskiego przedKierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny).pdf
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 01-3 KI_Uznanie ojcostwa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o nazwisku dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o nazwisku dziecka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 01-2 KI_Oświadczenie o nazwisku dziecka.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 01-1 KI_Zgłoszenie (rejestracja) urodzeniadziecka.pdf

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dn. 03.07.2017r. o zmianie ogłoszeniao zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s opracowania informacji z wykonania "Budżetu Gminy Knurów za I półrocze 2017 roku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r. polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 3567/1 i 3348/66, położonej w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa i al. Lipowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 05.07.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s oddania w dzierżawę gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres jednego dnia tj. 27.06.2017r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Knurów lub jednostkom organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/495/17 Rady Miasta Knurów z dni 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XXXV/478/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2017 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Gierałtowice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
harmonogram pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
harmonogram pracy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "tymczasowy harmonogram pracy"
Dotyczy dokumentu:
harmonogram pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
harmonogram pracy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik tymczasowy harmonogram pracy
Dotyczy dokumentu:
harmonogram pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
harmonogram pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
harmonogram pracy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "tymczasowy harmonogram pracy"
Dotyczy dokumentu:
harmonogram pracy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik harmonogram pracy Punktu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 16/GP/17 dot. sprzedaży dwóch lokali użytkowych pełniących funckję garaży położonych w Knurowie przy ul. Wolności 41, działka nr 280/7, wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste i w nieruchomości wspólnej w drodze przetargów ustnych ograniczonych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna