Rejestr zmian w biuletynie

03.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu wykorzystania 2 godzin pracy wynikających z konieczności zachowania obowiązujących norm czasu pracy w I kwartale 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na cztery wolne stanowiska urzędnicze Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres co najmniej 10 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia Nr 85/UA/2016 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 10.03.2016r. zatwierdzającego Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Knurów na lata 2015-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia Nr 85/UA/2016 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 10.03.2016r. zatwierdzającego Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Knurów na lata 2015-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych, użytkowych i garaży zarządzanych przez MZGLiA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 5/GB/17 nieruchomości gruntowej zabudowanej przewidzianej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nowy formularz oferty z dn. 02.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nowy wzór umowy z dn. 02.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana i wyjaśnienia z dn. 02.03. Ogłoszenia nausługi społeczne"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załatwianie spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca działalności Straży Miejskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca działalności Straży Miejskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dotycząca działalnosci StrażyMiejskiej za 2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca działalności Straży Miejskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca działalności Straży Miejskiej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dotyczaca działalności StrażyMiejskiej za I półrocze 2015 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 1 Ogłoszenia "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie całodobowego pogotowia technicznego oraz wykonywanie bieżących napraw i konserwacji instalacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 1.03.2017 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 3537/1, położonej w Knurowie w rejonie ul. Wiosennej i 26 Stycznia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 1.03.2017 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 3537/1, położonej w Knurowie w rejonie ul. Wiosennej i 26 Stycznia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 1.03.2017 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki nr 98/12 i 110/7, położonej w Knurowie przy ul. 26 Stycznia i Zimowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rzetelność danych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości dotacji oraz jej rozliczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty na wykonanie wirtualnego spaceru w Gminie Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
karta informacyjnaB-nr 59
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 4/GD/17 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 4/GD/17 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie zmiany planu finansowego Jednostki Budżetowej MOSiR na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie jednostronnego przejęcia niezamieszkałych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 Dyrektora Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 Dyrektora Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 11/2016/2017 Dyrektora Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem powierzchni użytkowej budynku Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 9/2016/2017 Dyrektora Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem powierzchni użytkowej budynku Miejskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - „Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz !” PT-I/DW/71/4/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konkursu nr 2 na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Zarządzenia Nr 20/OR/2017 Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów z dnia 10.02.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan Finansowy 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan Finansowy 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan Finansowy 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan Finansowy 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia w sprawie zmian w planie finansowym XII 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna