Rejestr zmian w biuletynie

29.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16 zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16 zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r. polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s uchylenia zarządzenia w/s Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej rzy ul. Stefana Żeromskiego [...] w Knurowie wrazz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s oddania w dzierżawę gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres jednego dnia tj. 21.09.2017r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany cen mających na celu dostosowanie się do sytuacji rynkowej za korzystanie z obiektów MOSiR Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/519/17 Rady Miasta Knurów z dnia 30.08.2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie z przeznaczeniem na lokale mieszkalne” realizowaną w ramach projektu pod nazwą "Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie z przeznaczeniem na lokale mieszkalne” realizowaną w ramach projektu pod nazwą "Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana_nadzor.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/519/17 Rady Miasta Knurów z dnia 30.08.2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/519/17 Rady Miasta Knurów z dnia 30.08.2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/519/17 Rady Miasta Knurów z dnia 30.08.2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/519/17 Rady Miasta Knurów z dnia 30.08.2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3

28.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 274/17 Wojewody Śląskiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” w zakresie budowy dróg dla Etapu I – podetap 13 (część ul. Wiosennej) wraz z wykonaniem miejsc postojowych oraz nasadzeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie wymiany stolarki okiennej drzwiowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s uchylenia Zarządzenia Nr OR-0151/350/2007 Prezydenta Miasta Knuró z dnia 19.10.2007r. w sprawie zasad określających nadzorowanie przyrządów pomiarowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia Nr 227/OR/10 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 05.08.2010r. w sprawie: wdrożenia, utrzymania i powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Knurów zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 1/OR/2012 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.01.2012r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udostępniania informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w jednostkach organizacyjnych Gminy Knurów, samorządowym zakładzie budżetowym i samorządowej instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 35/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 04.07.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 04.09.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 27/2017 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 19.06.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 25/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury w dniu 04.09.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 24/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury w dniu 19.06.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXVIII/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 30.08.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 09.08.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 05.07.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miasta Knurów w dniu 21.06.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. 31.12.2019 r. dla placówek oświatowych w Knurowie. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/482/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zmiany nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Publicznego w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/481/2013 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/519/17 Rady Miasta Knurów z dnia 30.08.2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin współpracy"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór porozumienia o wspólpracy"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3 do Karty- Wzór Porozumienia owspółpracy z Gminą Knurów
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Karty- Regulamin współpracyGminy Knurów z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji Programu„Rodzina 3+” w Knurowie
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Karty-Oświadczenie oprzystąpieniu do Programu ,,Rodzina 3+” w Knurowie
Dotyczy dokumentu:
Nadanie statusu Partnera Programu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wynikach przetargu na najem lokali użytkowych z dnia 04.09.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wynikach przetargu na najem lokali użytkowych z dnia 01.09.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wynikach przetargu na najem lokali użytkowych z dnia 31.08.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wynikach przetargu na najem lokali użytkowych z dnia 30.08.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV/494/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/448/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 364/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 344a/MOPS/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 294/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 288/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 256/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 208/MOPS/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 184/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 137/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 123/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 109/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 93/MOPS/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/MOPS/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 364/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 344a/MOPS/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 294/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 288/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 256/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV/494/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 208/MOPS/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 184/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/448/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 137/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 123/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 109/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 93/MOPS/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż dwóch lokali użytkowych pełniących funkcję garaży murowanych położonych w Knurowie przy ul. Wolności 41 wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste i w nieruchomości wspólnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Knurowie wraz z oddaniem ułamkowych części gruntu w użytkowanie wieczyste
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 93/MOPS/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż dwóch lokali użytkowych pełniących funkcję garaży murowanych położonych w Knurowie przy ul. Wolności 41 wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste i w nieruchomości wspólnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonej w Knurowie przy ulicy Piłsudczyków 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/MOPS/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02-1 zał. nr GKIRiOś -2 wniosek o wydaniezezwolenie.....doc"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-GKRiOŚ-02-1 K.I.-zezwolenie na utrzymanie psarasy uznanej za agresywną.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-GKRiOŚ-02-1 K.I.-zezwolenie na utrzymanie psarasy uznanej za agresywną.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02-1 zał. nr GKIRiOś -2 wniosek o wydaniezezwolenie.....doc
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 4 dotyczacy wydania zgody na lokalizacjęzjazdu-1.odt"
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-GKRIOŚ-04-2 LOKALIZACJA ZJAZDU - Kopia-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI-GKRIOŚ-04-2 LOKALIZACJA ZJAZDU.pdf
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał. nr 4 dotyczacy wydania zgody na lokalizacjęzjazdu.odt
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek nr GKRiOŚ-1_drzewa-1.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KI-GKRiOŚ - 01-1-drzewa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KI.GKRiÓŚ - 01-1..doc
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek nr GKRiOŚ-1_drzewa.odt

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna