Rejestr zmian w biuletynie

17.05.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Świadczen Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie koncepcji w zakresie zmiany istniejącego układu funkcjonalnego i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę lub remont lokali mieszkalnych z podziałem na zadania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na remont mieszkań 3, 8, 10 wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. A. Słoniny 9 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na remont mieszkań nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. A Słoniny 3 w Knurowie oraz nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. A. Słoniny 5 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej i identyfikatora dla pracowników MZGLiA w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 25/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Porządku i Spraw Socjalnych w dniu 30.11.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 29/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury w dniu 18.12.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 04.04.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33/2018 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 18.02.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29.11.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16.10.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 17 maja 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ul. Przemysłowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 17 maja 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ul. Przemysłowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 17 maja 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 17 maja 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 17 maja 2018 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami Wilsona,1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konferencja MedTrends 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akcja pneumokoki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Dzień Osób z Niepełnosprawnością
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

11.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OR.II.2110.2.2018r. Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OR.II.2110.2.2018r. Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Zespołu koordynującego działanie i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/10/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/3/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 21 lutego 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/06a/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 14 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/MA/3012.05/2/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 31 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/06/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 23 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/05/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 23 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/MA/3012.05/1/2018 Dyrekotra Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 9 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/03/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 2 stycznia 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/02/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 2 stycznia 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna