Rejestr zmian w biuletynie

06.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia Komendantowi Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Sądu Konkursowego w celu wyłonienia prac nagrodzonych w KONKURSIE NA OPRACOWANIE AUTORSKIEJ PRACY KONKURSOWEJ, RZEŹBIARSKO-ARCHITEKTONICZNEGO PROJEKTU RZEŹBY ŚW. BARBARY, Z WKOMPONOWANIEM ATRYBUTU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ KOPALNI wraz z określeniem Regulaminu Sądu Konkursowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntowej przewidzianej do zajęcia pod ulicę Chmielną w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany cen mających na celu dostosowanie się do sytuacji rynkowej za korzystanie z obiektów MOSiR Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 390/FB/17"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie PM Knurów Nr 393/FB/17
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe wg stanu majątkowego na dzień 30.06.2017r. Bogusława Tyszkowskiego - Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie złożone w dniu 30.06.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Aneks nr 2 z dnia 18 września 2017 do Regulaminu Pracy MP7 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek sesji Rady Miasta w dniu 11.10.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04 października 2017r. o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborrczej w Knurowie dla wyborów uzupełniający do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16, zarządzonych na dzeiń 17 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały nr XXXV/478/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląski w sprawie przyjęcia w 2017 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924, zmienionej uchwałą nr XXXVI/503/17 Rady Miasta Knurów z dnia 05.07.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/477/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały nr XXXV/476/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały nr XXXV/475/ Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz tablic i słupów ogłoszeniowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz tablic i słupów ogłoszeniowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa mini boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w parku NOT w Szczygłowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon V – Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogólnodostępne słupy i tablice ogłoszeniowe na terenie miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii na działce nr 1849
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Remont budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie z przeznaczeniem na lokale mieszkalne realizowaną w ramach projektu pod nazwą "Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia mieszkalne lokali użytkowych nr 23 i 24 w budynku wielorodzinnym przy Al. Piastów 4 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podsumowanie akcji Znakowanie rowerów 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Podsumowanie akcji Znakowanie rowerów 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykazie nieruchomości położonych na Targowisku Miejskim, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podsumowanie akcji Znakowanie rowerów 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Podsumowanie akcji _Znakowanie rowerów 2017_.pdf
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Znakowanie rowerów 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Znakowanie rowerów w 2017 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podsumowanie akcji _Znakowanie rowerów 2017_.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Znakowanie rowerów 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Podsumowanie akcji Znakowanie rowerów 2016.pdf

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 382/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 382/FB/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Dyrektora w sprawie zmian w planie finansowym Jednostki Budżetowej MOPS na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Dyrektora w sprawie zmian w planie finansowym Jednostki Budżetowej MOPS na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Dyrektora w sprawie zmian w planie finansowym Jednostki Budżetowej MOPS na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Dyrektora w sprawie zmian w planie finansowym Jednostki Budżetowej MOPS na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Dyrektora w sprawie zmian w planie finansowym Jednostki Budżetowej MOPS na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Dyrektora w sprawie zmian w planie finansowym Jednostki Budżetowej MOPS na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Dyrektora w sprawie zmian w planie finansowym Jednostki Budżetowej MOPS na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i działania składnicy akt w MZGLiA w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego MZGLiA w Knurowie na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 2/b/6 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej w Knurowie (wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia i budową placu zabaw) w ramach zadania: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą techniczną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna