Rejestr zmian w biuletynie

27.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowe dane Podmiotu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.07.2017

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE nr 500004935-N-2017 O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 550091-N-2017 z 14.07.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/38/2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/38/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie wydania decyzji dla przecięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów o kodach 10 10 06 oraz 10 10 08 na działkach przy ul. Szybowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna