Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów

Tel.(32) 339-22-66, 235-10-17
Fax.(32) 235-15-21

e-mail: um@knurow.pl
strona internetowa: www.knurow.pl

 

KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIASTA KNURÓW

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie Interesantów Urzędu Miasta Knurów, pracowników Urzędu Miasta Knurów i porządek publiczny, od dnia 26 stycznia 2022r. do odwołania nastąpi zmiana w organizacji pracy Urzędu Miasta Knurów. Interesanci będą przyjmowani w ograniczonym zakresie z uwagi na 45 minutową przerwę wprowadzoną w celu przeprowadzenia niezbędnej dezynfekcji pomieszczeń: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek – przerwa od godz. 1315 do godz. 1400, piątek – przerwa od godz. 1215
do godz. 1300.

Godziny przyjmowania Interesantów:

poniedziałek

730 -  1315; 1400 -  1530

wtorek

730 -  1315; 1400 -  1530

środa

730 -  1315; 1400 -  1730

czwartek

730 -  1315; 1400 -  1530

piątek

730 -  1215; 1300 -  1330

 

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem Miasta i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy. Numery kontaktowe: (32) 339-22-66, (32) 235-10-17.

Do budynków Urzędu Miasta wpuszczani będą tylko Interesanci, których dane osobowe zostaną przekazane przez pracowników komórek organizacyjnych Strażnikom Miejskim. Każdy powinien mieć maseczkę oraz po wejściu do budynku Urzędu Miasta obowiązkowo zdezynfekować ręce. Osoby umówione na wizytę w Urzędzie Miasta, proszone są o oczekiwanie na swoją kolej przed wejściem do budynku. Zwracamy się z prośbą, aby w tym trudnym czasie Interesanci załatwiali w Urzędzie Miasta tylko sprawy naprawdę ważne i terminowe.

Do Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5 można wejść wyłącznie wejściem od strony parkingu, gdzie znajduje się dostęp do windy, natomiast do budynku przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz) można wejść wyłącznie wejściem głównym, drzwi od strony parkingu będą zamknięte.

Zalecamy załatwianie spraw przez platformę e-PUAP. Sprawy można również realizować drogą pocztową lub e-mailowo na adres um@knurow.pl. W budynku przy ul. dr. Floriana Ogana 5 dostępna jest również tymczasowa Skrzynka Podawcza, ustawiona przy wejściu od strony parkingu.

Kasa Urzędu Miasta pozostaje otwarta od godziny 745 do zamknięcia Urzędu. Zachęcamy, aby opłaty i podatki uiszczać na rachunki bankowe Gminy Knurów. Wykaz rachunków dostępny jest na stronie BIP Knurów w Spisie podmiotów w zakładce Urząd Miasta / Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

Prosimy wziąć pod uwagę, że ze względu na dużą liczbę załatwianych spraw, nieumówienie się na wizytę może skutkować niezałatwieniem sprawy tego samego dnia. Jednocześnie prosimy Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

SEKRETARZ MIASTA
Piotr Dudło

 

Kontakt z Urzędem Miasta Knurów

Wykaz rachunków bankowych Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów

Kontakt z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi

Godziny przyjęć interesantów

Wykaz Kart Informacyjnych

Dane Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów

Ochrona danych osobowych