Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów

I N F O R M A C J A

W dniu 18 stycznia 2023 r. Urząd Miasta Knurów
będzie czynny do godz 15:30

Prosimy o uwzględnienie powyższej informacji
planując załatwienie spraw w Urzędzie Miasta Knurów

Tel.(32) 339-22-66, 235-10-17
Fax.(32) 235-15-21

e-mail: um@knurow.pl
strona internetowa: www.knurow.pl

 

Godziny przyjmowania Interesantów:

poniedziałek

730 -  1530

wtorek

730 - 1530

środa

730 - 1730

czwartek

730 - 1530

piątek

730 - 1330

 

 

Zakup węgla

Kontakt z Urzędem Miasta Knurów

Wykaz rachunków bankowych Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów

Kontakt z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi

Godziny przyjęć interesantów

Wykaz Kart Informacyjnych

Dane Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów

Ochrona danych osobowych