Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dot. zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

UCHWAŁA  Nr  LXI/385/98
Rady Miejskiej w Knurowie
z dnia  26.03.1998 r.


w sprawie : zmiany Uchwały Rady Miejskiej dot. zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach publicznych.


Na podstawie art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zmianami) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230, z późn. zmianami
Rada Miejska w Knurowie


u c h w a l a


§ 1


W Uchwale Nr XLVIII/308/97 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 19.06.1997 r. w sprawie „zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach publicznych” skreśla się punkt 9 w § 1 ust. 1.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Knurowa.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
dr n. med. Tomasz Reginek

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dot. zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Barwińska
Informację wytworzył:Lidia Labocha-Kozar
Data na dokumencie:26.03.1998
Data publikacji:08.09.2004 11:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż