Nazwisko i imię kontrolującego: 

Kanarska Irena

Nazwa instytucji kontrolującej: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Zabrze

Nr i data delegacji: 

Upoważnienie Nr 480000-0954-548/2010
z dnia 26.02.2010.

Czas kontroli: 

09.03.2010-22.03.2010

Cel kontroli: 

1.          Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.          Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3.          Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4.          Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Data i numer protokołu z kontroli: 

22.03.2010 4800000/0955/388/2010/9690033185

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrola płatnika składek ZUS
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:22.04.2010 17:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Urszula Antończyk
Data na dokumencie:22.03.2010
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:22.04.2010 17:07