Nazwisko i imię kontrolującego: 

Irena Konarska

Nazwa instytucji kontrolującej: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Nr i data delegacji : 

Upoważnienie Nr 480000-0954-743/2008
z dnia 16.05.2008r.

Czas kontroli: 

19.05.2008 – 26.05.2008

Cel kontroli: 

-Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek , do których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.                                   – Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa , zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych ,wypłacanie świadczeń i zasiłków  oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.                    – Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i remontowe oraz ustalanie kapitału początkowego.                                – Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Data i numer protokołu z kontroli: 

25.05.2008r. – Protokół Kontroli

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrola płatnika składek ZUS
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:23.04.2010 12:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Iwanicka
Data na dokumencie:26.05.2008
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:23.04.2010 12:13