Uchwała Nr XXIV/346/2004
Rady Miasta Knurów
z dnia 23 września 2004 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Knurów od Polskich Kolei Państwowych S.A. nieruchomości gruntowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia  29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami)


Rada Miasta Knurów
uchwala:


§1

Wyrazić zgodę na przejęcie przez Gminę Knurów od Polskich Kolei Państwowych S.A. Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Katowicach prawa użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działkę nr 3135 o powierzchni 277m2 zapisaną w KW 75179 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków od nieruchomości stanowiących dochód budżetu gminy.
Wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego gruntu przejmowanej nieruchomości rzeczoznawca majątkowy określił na kwotę 3.610,00 zł.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
dr n.med. Tomasz Reginek

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIV/346/2004 Rady Miasta Knurów z dn.23.09.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Knurów od PKP S.A. nieruchomości gruntowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Weronika Rudzka
Data publikacji:30.09.2004 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Alicja Figołuszka
Data na dokumencie:23.09.2004
Informację aktualizował:Weronika Rudzka
Data aktualizacji:30.09.2004 09:30