Zarządzenie Nr MOSiR/0161/D/08/04

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie

z dnia 16 września 2004 r.

 

W sprawie : 2-giej zmiany do Regulaminu Pracy  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie

- dot. załącznika Nr 1 - „CZAS PRACY I ZASADY ZMIANOWOŚCI"

 

  

Na podstawie art. 24 ust. 1 z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 21 poz. 124 z późniejszymi zmianami),art.104§1, art.104¹§1 pkt 2 Kodeksu Pracy, § 11 pkt 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie oraz w trybie § 4 pkt.1 i 2 Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie

 

zarządzam:

 

 

§1

 

Zmianę Regulaminu Pracy ten sposób, że w Załączniku nr 1 §1 pkt  1 dotyczącym czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy na II zmianie  dla pracowników  zatrudnionych na stanowiskach:

 

  • referent ( obsługujący kasę),
  • sprzedawca biletów,
  • ratownik,

w miejsce dotychczasowego zapisu

"zmiana II   13:00 -  21:00"

 

wprowadzam zapis

"zmiana II   14:00 -  22:00"

 

 

§ 2

  

Zobowiązuje się Podinspektora ds. Kadrowo-Finansowych do zapoznania pracowników MOSiR  Knurów z treścią niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania jego treści do wiadomości pracowników.

 

 

DYREKTOR MOSiR KNURÓW

Piotr Surówka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Pracy MOSiR
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Ślósarczyk
Data publikacji:07.10.2004 12:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Surówka
Data na dokumencie:16.09.2004
Informację aktualizował:Agnieszka Szczepkowska
Data aktualizacji:07.04.2006 11:49