piątek, 09 kwietnia 2010 18:00

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie, Al. Lipowa 12 jako Pełnomocnik Zamawiającego tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 3 – 44-193 Knurów, ul. Michalskiego 27, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp) (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Boisko wielofunkcyjne przy MSP 3” w Knurowie, ul. Michalskiego 27, na realizatora zamówienia wybrano:

KOSTRZEWA Sp. z o. o.
Rynek 8 i 9
41-400 MYSŁOWICE

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII pkt 1 SIWZ, tj. Cena – 80 %, gwarancja – 20 % i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów.


Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Lp.

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania  i dokładny adres wykonawców

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

Liczba uzyskanych punktów w kryterium OKRES GWARANCJI

Łączna punktacja

1

2

3


4

1

Kostrzewa Sp. z o.o.

Rynek 8 i 9, 41-400 Mysłowice

80,00

20,00

100,00

2

Panorama II Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia

66,75

20,00

86,75

3

EVERSPORT Sp. z o.o.

ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa

61,98

13,33

75,31


Konsorcjum:

BellSport Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 9, 41-908 Bytom

ARIM Sp. z o. o.

ul. K. Miarki 33, 58-500 Jelenia Góra

65,81

10,00

75,81

5

Konsorcjum:

PPHU „GB” Grzegorz Baran

ul. Partyzantów 11/112, 41-200 Sosnowiec - lider

PW „GretaSport” Ilona Stańczyk

ul. Jaworowa 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

59,99

20,00

79,99

6

Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET”

Marian Andrzejewski

ul. Dojazdowa 9, 43-100 Tychy

67,87

10,00

77,87

7

HEMET Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 23a, 65-001 Zielona Góra

69,57

20,00

89,57


PanproSport Sp. J.

Paweł Prokopczuk, Marek Markowski

ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa

67,29

16,67

83,96


Firma Ogrodnicza Leśniewscy Architektura Zieleni

ul. Czerwonego Krzyża 6, 22-100 Chełm

66,76

16,67

83,43

10.

ELASTIC LINE Sp. z o. o.

ul. Rutkowskiego 21, 62-020 Swarzęc

58,36

20,00

78,36

11.

InterHall Sp. z o.o.

ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice

73,53

16,67

90,20

12.

Moris-Sport Sp. z o.o.

ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa

oferta nie podlegająca ocenie – oferta odrzucona, Wykonawca wykluczony z postępowania

13.

Konsorcjum

MPGK Zabrze Sp z o. o.

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze – lider

ACTIVA Longin Witkowski

ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź


67,40


16,67


84,07

14.

Zakład Usługowo-Handlowy „ARTOR” Sp. z o.o.

ul. Staszica 1, 44-193 Knurów

69,27

20,00

89,27

15.

P.W. „DOMIREX” Zbigniew Chmura

ul. Żwirki i Wigury 56, 43-190 Mikołów

oferta nie podlegająca ocenie – oferta odrzucona

16.

Przedsiębiorstwo Budowlane „ZUR” Sp. z o.o.

ul. Toruńska 7, 44-100 GLIWICE

62,29

16,67

78,96

17.

Konsorcjum

POL CASH Robert Moś

ul. Wolności 153, 42-460 Mierzęcice – lider

P.H OPOKA Katarzyna Włodarczyk

ul. Cicha 4/23, 43-100 Tychy

PHU KASMAR Izabela Kaszewska

ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom

75,82

16,67

92,49

Knurów, dnia 09.04.2010 r.

Nr .....................

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie, Al. Lipowa 12 jako Pełnomocnik Zamawiającego tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 3 – 44-193 Knurów, ul. Michalskiego 27, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp) (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Boisko wielofunkcyjne przy MSP 3” w Knurowie, ul. Michalskiego 27, na realizatora zamówienia wybrano:

KOSTRZEWA Sp. z o. o.

Rynek 8 i 9

41-400 MYSŁOWICE

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII pkt 1 SIWZ, tj. Cena – 80 %, gwarancja – 20 % i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Lp.

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i dokładny adres wykonawców

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

Liczba uzyskanych punktów w kryterium OKRES GWARANCJI

Łączna punktacja

1

2

3


4

1.

Kostrzewa Sp. z o.o.

Rynek 8 i 9, 41-400 Mysłowice

80,00

20,00

100,00

2.

Panorama II Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia

66,75

20,00

86,75

3.

EVERSPORT Sp. z o.o.

ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa

61,98

13,33

75,31

4.

Konsorcjum:

BellSport Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 9, 41-908 Bytom

ARIM Sp. z o. o.

ul. K. Miarki 33, 58-500 Jelenia Góra

65,81

10,00

75,81

5.

Konsorcjum:

PPHU „GB” Grzegorz Baran

ul. Partyzantów 11/112, 41-200 Sosnowiec - lider

PW „GretaSport” Ilona Stańczyk

ul. Jaworowa 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

59,99

20,00

79,99

6.

Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET”

Marian Andrzejewski

ul. Dojazdowa 9, 43-100 Tychy

67,87

10,00

77,87

7.

HEMET Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 23a, 65-001 Zielona Góra

69,57

20,00

89,57

8.

PanproSport Sp. J.

Paweł Prokopczuk, Marek Markowski

ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa

67,29

16,67

83,96

9.

Firma Ogrodnicza Leśniewscy Architektura Zieleni

ul. Czerwonego Krzyża 6, 22-100 Chełm

66,76

16,67

83,43

10.

ELASTIC LINE Sp. z o. o.

ul. Rutkowskiego 21, 62-020 Swarzęc

58,36

20,00

78,36

11.

InterHall Sp. z o.o.

ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice

73,53

16,67

90,20

12.

Moris-Sport Sp. z o.o.

ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa

oferta nie podlegająca ocenie – oferta odrzucona, Wykonawca wykluczony z postępowania

13.

Konsorcjum

MPGK Zabrze Sp z o. o.

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze – lider

ACTIVA Longin Witkowski

ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź

67,40

16,67

84,07

14.

Zakład Usługowo-Handlowy „ARTOR” Sp. z o.o.

ul. Staszica 1, 44-193 Knurów

69,27

20,00

89,27

15.

P.W. „DOMIREX” Zbigniew Chmura

ul. Żwirki i Wigury 56, 43-190 Mikołów

oferta nie podlegająca ocenie – oferta odrzucona

16.

Przedsiębiorstwo Budowlane „ZUR” Sp. z o.o.

ul. Toruńska 7, 44-100 GLIWICE

62,29

16,67

78,96

17.

Konsorcjum

POL CASH Robert Moś

ul. Wolności 153, 42-460 Mierzęcice – lider

P.H OPOKA Katarzyna Włodarczyk

ul. Cicha 4/23, 43-100 Tychy

PHU KASMAR Izabela Kaszewska

ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom

75,82

16,67

92,49


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:23.06.2010 14:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Urszula Antończyk
Data na dokumencie:09.04.2010
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:23.06.2010 14:23